неделя 24 март 2019
  • :
  • :

Възстановяване на иконата „Show Desktop“

Отворете текстов редактор и запазете следното в него:

[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop

Запазете файлът като „ShowDesktop.SCF„и го завлечете в лентата за бързо стартиране.