Използване и конфигуриране на SSH команди в Linux

SSH (Secure Shell) е протокол за отдалечен достъп, който позволява на потребителите да се свързват към отдалечени компютри по сигурен начин. SSH използва криптиране, за да защити данните, предавани между клиентския и сървърния компютър.

В тази статия ще разгледаме основното използване и конфигуриране на SSH команда в Linux.

Основно използване на SSH

За да се свържете към отдалечен компютър с помощта на SSH, използвайте следната команда:

ssh <потребител>@<IP адрес>

Например, за да се свържете към отдалечен компютър с IP адрес 192.168.1.100 с потребителско име "root", използвайте следната команда:

ssh [email protected]

SSH ще ви подкани да въведете паролата си за отдалечения компютър. След като въведете паролата си, ще бъдете свързани към отдалечения компютър.

Изпълнявайте команди на отдалечен хост

За да изпълнявате команди на отдалечен хост с SSH, използвайте следната команда:

ssh <потребител>@<IP адрес> <команда>

Например, за да изпълните командата "ls" на отдалечен компютър с IP адрес 192.168.1.100 с потребителско име "root", използвайте следната команда:

ssh [email protected] ls

Тази команда ще изведе списък с файлове и директории в текущата директория на отдалечения компютър.

Можете също така да използвате командата "ssh" с флага "-t" за да изпълнявате команди на отдалечен хост в отделен терминал:

ssh -t <потребител>@<IP адрес> <команда>

Тази команда ще създаде нов терминал, в който ще се изпълни командата.

За да изпълнявате команди на отдалечен хост с привилегии на суперпотребител, използвайте командата "ssh" с флага "sudo":

ssh sudo <потребител>@<IP адрес> <команда>

Например, за да изпълните командата "sudo apt update" на отдалечен компютър с IP адрес 192.168.1.100 с потребителско име "root", използвайте следната команда:

ssh sudo [email protected] sudo apt update

Тази команда ще актуализира пакетите на отдалечения компютър.

Примери

Ето някои примери за изпълнение на команди на отдалечен хост с SSH:

 • За да изключите отдалечен компютър, използвайте следната команда:
ssh [email protected] poweroff
 • За да рестартирате отдалечен компютър, използвайте следната команда:
ssh [email protected] reboot
 • За да инсталирате пакет на отдалечен компютър, използвайте следната команда:
ssh sudo apt install <пакет>
 • За да създадете файл на отдалечен компютър, използвайте следната команда:
ssh [email protected] touch <файл>
 • За да изтриете файл на отдалечен компютър, използвайте следната команда:
ssh [email protected] rm -f <файл>
 • За да прегледате съдържанието на файл на отдалечен компютър, използвайте следната команда:
ssh [email protected] cat <файл>
 • За да изпълните команда на отдалечен компютър в отделен терминал, използвайте следната команда:
ssh -t [email protected] ls
 • За да изпълните команда на отдалечен хост с привилегии на суперпотребител, използвайте следната команда:
ssh sudo [email protected] sudo apt update

Изпълнете скрипт на отдалечен хост

За да изпълните скрипт на отдалечен хост с SSH, използвайте следната команда:

ssh <потребител>@<IP адрес> <скрипт>

Например, за да изпълните скрипта "script.sh" на отдалечен компютър с IP адрес 192.168.1.100 с потребителско име "root", използвайте следната команда:

ssh [email protected] script.sh

Тази команда ще изпълни скрипта на отдалечения компютър.

Можете също така да използвате командата "ssh" с флага "-t" за да изпълнявате скриптове на отдалечен хост в отделен терминал:

ssh -t <потребител>@<IP адрес> <скрипт>

Тази команда ще създаде нов терминал, в който ще се изпълни скриптът.

Пример

Ето пример за скрипт, който отпечатва "Hello, world!" на отдалечен компютър:

#!/bin/bash

echo "Hello, world!"

За да изпълните този скрипт на отдалечен компютър с IP адрес 192.168.1.100 с потребителско име "root", използвайте следната команда:

ssh [email protected] script.sh

Тази команда ще отпечата следното на отдалечения компютър:

Hello, world!

Команди за SSH

SSH предоставя редица команди, които могат да се използват за управление на отдалечени компютри. Някои от най-често използваните команди са:

 • ls: Извежда списък с файлове и директории в текущата директория на отдалечения компютър.
 • cd: Преминава към друга директория на отдалечения компютър.
 • pwd: Извежда текущия път на отдалечения компютър.
 • mkdir: Създава директория на отдалечения компютър.
 • rmdir: Премахва директория на отдалечения компютър.
 • touch: Създава файл на отдалечения компютър.
 • cat: Извежда съдържанието на файл на отдалечения компютър.
 • echo: Извежда текст на отдалечения компютър.
 • sudo: Изпълнява команда с привилегии на суперпотребител.

Конфигуриране на SSH

SSH може да бъде конфигуриран по различни начини. Някои от най-често използваните настройки са:

 • Порт: По подразбиране SSH използва порт 22. Можете да конфигурирате SSH да използва друг порт, като редактирате конфигурационния файл на SSH.
 • Криптиране: SSH поддържа различни алгоритми за криптиране. Можете да конфигурирате SSH да използва определен алгоритъм за криптиране, като редактирате конфигурационния файл на SSH.
 • Автоматично свързване: Можете да конфигурирате SSH да се свързва автоматично към определен отдалечен компютър, когато стартирате терминала.

Конфигуриране на SSH в Ubuntu

За да конфигурирате SSH в Ubuntu, отворете конфигурационния файл на SSH с помощта на текстов редактор:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Намерете секцията "Port" и променете стойността на "Port" на желаната стойност.

Намерете секцията "Ciphers" и добавете или премахнете алгоритми за криптиране, както желаете.

За да активирате автоматичното свързване, добавете следния ред към секцията "ClientAliveInterval":

ClientAliveInterval 60

Съхранете промените и излезте от текстовия редактор.

За да приложите промените, рестартирайте SSH сървъра:

sudo service ssh restart

Безопасност

Важно е да се внимава, когато изпълнявате скриптове на отдалечени хостове. Скриптовете могат да съдържат злонамерен код, който може да причини щети на отдалечения компютър.

Преди да изпълните скрипт на отдалечен хост, проверете го внимателно, за да сте сигурни, че е безопасен.

Заключение

SSH е мощен инструмент, който може да се използва за управление на отдалечени компютри по сигурен начин. Основното използване и конфигуриране на SSH са сравнително прости.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...