Изтегляне и замяна на .bashrc

Предоставеният код е Bash функция с име download_replace_bashrc. Тази функция е предназначена да изтегли файл от даден URL адрес и да замени ~/.bashrc файла с изтегления файл.

Скрипт: download и replace .bashrc

#!/bin/bash

function download_replace_bashrc {
  url=$1
  temp_file="/tmp/bashrc_tmp"
  
  # Изтегляне на файла с curl
  curl -L $url -o $temp_file
  
  # Проверка дали изтеглянето е успешно
  if [ $? -eq 0 ]; then
    # Замяна на .bashrc
    mv $temp_file ~/.bashrc
    echo "Файлът .bashrc е заменен успешно."
  else
    echo "Възникна грешка при изтегляне на файла."
  fi
}
# Използване на функцията
download_replace_bashrc "http://..."

Ето какво прави скриптът:

Той приема URL като аргумент и го присвоява на променливата url.

Той дефинира път към временен файл /tmp/bashrc_tmpи го присвоява на temp_fileпроменливата.

Той използва curlкомандата за изтегляне на файла от посочения URL адрес и запазването му като временен файл.

Опцията -Lсе използва за следване на пренасочвания, ако URL адресът върне отговор за пренасочване.

Опцията -oуказва изходния файл, който е пътят на временния файл.

Той проверява изходния статус на curlкомандата с помощта на $?. Ако състоянието на изход е 0 (указващо успех), той продължава с подмяната на ~/.bashrc файла.

Той използва mvкомандата за преместване на временния файл ( $temp_file) в ~/.bashrc, като ефективно замества съществуващия .bashrcфайл.

Той отпечатва съобщение за успех, ако замяната на файла е успешна.

Ако изходният статус на curlкомандата не е 0 (което показва грешка), тя отпечатва съобщение за грешка.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...