Как да инсталираме .NET Framework 3.5 в Windows 11?

Повечето съвременни приложения за Windows изискват инсталирането на .NET Framework. Например NET Framework 4.8 е инсталиран по подразбиране в Windows 11. Някои стари и наследени приложения обаче изискват инсталиране на .NET Framework 3.5, 2.0 или дори 1.0.

Как да инсталираме .NET 3.5 на Windows 11?

Първо проверете дали .NET Framework 3.5 (включва .NET 2.0 и 3.0) не е инсталиран на вашия компютър.

Отворете PowerShell като администратор и изпълнете командата:

Get-WindowsCapability -Online -Name NetFx3

.NET Framework 3.5

В моя случай .NET 3.5 е инсталиран – State : Installed

В Windows 11 можете да инсталирате .Net Framework от панела за включване и изключване на компоненти на Windows :

Отворете PowerShell като администратор и изпълнете командата:

optionalfeatures.exe

Ще се отвори панела за включване и изключване на компоненти на Windows

Изберете .NET Framework 3.5 (включва .NET 2.0 и 3.0) и кликнете върху OK

панел за включване и изключване на компоненти на Windows

Ако вашият компютър има достъп до Интернет, изберете Нека Windows Update изтегли файловете вместо вас

Windows ще изтегли и инсталира най-новата версия на .NET Framework 3.5 от сървърите на Microsoft Update

Можете също да инсталирате .NET Framework 3.5 с PowerShell

Отворете PowerShell като администратор и изпълнете командата:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName "NetFx3"

За да се уверите, че .NET Framework е инсталиран успешно, изпълнете командата:

Get-WindowsCapability -Online -Name NetFx3~~~~

Избройте версиите на .NET Framework, които са инсталирани на вашия компютър.

Отворете PowerShell като администратор и изпълнете командата:

Get-ChildItem 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP' -Recurse | Get-ItemProperty -Name version -EA 0 | Where { $_.PSChildName -Match ‘^(?!S)\p{L}’} | Select PSChildName, version

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...