Как да инсталираме pihole-exporter с Docker Compose?

Лично аз съхранявам всичките си докери в папка докери (dockers) в домашната си директория.

cd dockers

mkdir pihole-exporter

cd pihole-exporter

vi docker-compose.yml

Във файла docker-compose.yml добавяме следното съдържание:

---
version: "2.1"
services:
 pihole-exporter:
  image: ekofr/pihole-exporter:latest
  container_name: pihole-exporter
  environment:
   - PIHOLE_PROTOCOL=http
   - PIHOLE_HOSTNAME=добавете вашето ip
   - PIHOLE_API_TOKEN=добавете вашият токен
   - PIHOLE_PORT=80
   - PORT=9617
  ports:
   - 9617:9617
  restart: unless-stopped
networks:
 default:
  external:
   name: monitoring-net

Записваме информацията с натискане на :wq

Стартираме docker-compose файла със:

docker compose up -d

След като командата приключи, можете да проверите, дали докерът се е стартирал:

docker ps

След като се убедим, че докерът се е стартирал, трябва да актуализираме prometheus.yml

cd prometheus

vi prometheus.yml

Във файла prometheus.yml добавяме следното съдържание:

 - job_name: "pihole-exporter"
  static_configs:
  - targets: ["pihole-exporter:9617"]
   labels:
    alias: pihole-exporter

Рестартираме докерът

docker restart prometheus

Отидете на вашия URL адрес на целите на Prometheus и проверете дали услугата работи.

pihole-exporter

Ако всичко работи, отидете до Grafana и изберете импортиране на табло за управление.

import a dashboard

Табло номер 14475

Табло номер 10176

Въведете номера на таблото за управление и натиснете импортиране.

Ако всичко работи, трябва да видите таблото за управление да започне да показва данни.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...