Как да инсталираме WordPress с Docker Compose на Ubuntu 22.04?

WordPress е безплатна система за управление на съдържанието (CMS) с отворен код , изградена върху база данни MySQL с PHP обработка. Благодарение на неговите разширяеми плъгин архитектури и системи за шаблони, по-голямата част от администрирането му може да се извърши чрез уеб интерфейса. Това е причина, поради която WordPress е един от най-популярния избор при създаване на различни типове уебсайтове, от блогове и продуктови страници до сайтове за електронна търговия.

В тази статия ще ви покажа как да изградите многоконтейнерна инсталация на WordPress. Вашите контейнери ще включват база данни MySQL, уеб сървър phpmyadmin и самия WordPress.

Предпоставки

За да следвате този урок, ще ви трябва:

Linux сървър – физически, виртуална машина или в облачен сървър.

Docker и Docker Compose да са инсталирани на вашия Linux сървър.

Моля, проверете това ръководство, ако искате да инсталирате Docker и Docker Compose.

Как да инсталираме WordPress с Docker-Compose?

Първо актуализирайте системните хранилища:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Лично аз съхранявам всичките си докери в папка докери в домашната си директория. Ако не съществува, създайте тази папка:

mkdir dockers

След това в папката dockers създайте папка, в която ще разположим WordPress.

mkdir wordpress

След което в папката wordrress създайте файл docker compose.yml

vi docker-compose.yml

Във файла docker compose.yml добавяме следното съдържание:

version: '3.1'

networks:
 default:
  name: monitoring-net
  external: true

services:

 wordpress:
  image: wordpress
  container_name: wordpress
  restart: always
  ports:
   - 9111:80
  environment:
   WORDPRESS_DB_HOST: wordpressdb
   WORDPRESS_DB_USER: exampleuser
   WORDPRESS_DB_PASSWORD: examplepass
   WORDPRESS_DB_NAME: exampledb
  volumes:
   - ./wordpress:/var/www/html

 db:
  image: mysql:5.7
  container_name: wordpressdb
  restart: always
  environment:
   MYSQL_DATABASE: exampledb
   MYSQL_USER: exampleuser
   MYSQL_PASSWORD: examplepass
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: parola
  volumes:
   - ./db:/var/lib/mysql

 phpmyadmin:
  image: phpmyadmin
  restart: always
  ports:
   - 8012:80
  environment:
   - PMA_HOST=wordpressdb

Внимание! Не забравяйте да смените: parola с вашата парола

Записваме информацията с натискане на :wq

Стартираме docker-compose файла със:

docker compose up -d

След като командата приключи, можете да проверите, дали докерът се е стартирал:

docker ps

След това ще получим достъп до услугите на wordpress, работещи в Docker през уеб браузъра:

http://SERVER_IP:9111

install wordPress

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...