сряда 19 декември 2018
  • :
  • :

Как да спре ме създаването/пазенето на логове (Logging) при Windows 10?

Правимe си bat файл съдържащ следното:

sc config DiagTrack start= disabled
sc config diagnosticshub.standardcollector.service start= disabled
sc config dmwappushservice start= disabled
sc config RemoteRegistry start= disabled
sc config TrkWks start= disabled
sc config WMPNetworkSvc start= disabled

След което го изпълняваме като Администратор.