Копиране и преместване на файлове в Ubuntu

Копиране и преместване на файлове в Ubuntu

Linux операционните системи предоставят богат набор от инструменти и команди в терминалната среда, които позволяват на потребителите да управляват файловата система. Две от най-често използваните команди са "cp" (копиране) и "mv" (преместване).

В тази статия ще разгледаме тези команди и как да ги използваме в Ubuntu терминал.

Каква е разликата между 'mv' и 'cp', ако искате да преместите файл?

Каква е разликата между двете и кога едната трябва да се използва пред другата?

Основната разлика между mv и cp е, че mv премества файла или директорията в ново местоположение, докато cp копира файла или директорията в ново местоположение.

В случай, че искате да преместите файл, mv е по-добрият избор. cp ще създаде копие на файла в новото местоположение, но оригиналният файл ще остане на старото място.

Друга разлика е, че cp може да копира само файлове и директории, докато mv може да преименува и файлове, и директории

cp

Командата cp се използва за копиране на файлове и директории. Синтаксисът е следният:

cp [опции] източник [цел]

Източник е файлът или директорията, която искате да копирате. Цел е името на файла или директорията, в който искате да копирате източника.

Примери:

Копиране на файл:

Ако приемем, че имате папка bahmamamu, която се намира на Плота и в нея има файл asd.sh.

За да копирате файла asd.sh от папката bahmamamu на Плота, ще използвате следната команда:

cp bahmamamu/asd.sh .

Тази команда ще създаде копие на файла asd.sh в текущата директория, която е Плота.

За да копирате файла asd.sh от Плота в папката bahmamamu, ще използвате следната команда:

cp asd.sh bahmamamu/

Тази команда ще създаде копие на файла asd.sh в папката bahmamamu.

Ако не сте сигурни дали искате да копирате файла, можете да използвате опцията -i с cp. Тази опция ще ви изиска потвърждение, преди да копирате файла.

Ето пример за използване на опцията -i:

cp -i bahmamamu/asd.sh .

Тази команда ще ви изиска потвърждение, преди да копирате файла asd.sh от папката bahmamamu на Плота.

Опции:

  • -r – Копира директории и техните поддиректории.
  • -a – Копира атрибутите на файла или директорията, включително правата за достъп, дати и часове.
  • -i – Изисква потвърждение, преди да замени съществуващ файл.

Ако даден файл се намира в основната директория, командата за копиране или преместване на файла на Плота ще бъде същата, независимо дали използвате cp или mv.

За да копирате файла, ще използвате следната команда:

cp файл.txt /home/потребител/Desktop/

Тази команда ще създаде копие на файла файл.txt на Плота.

mv

Командата "mv" се използва за преместване на файлове и директории от едно място на друго.

mv [опции] източник цел

Източник е файлът или директорията, която искате да преименувате. Цел е новото име на файла или директорията.

За да преместите файла asd.sh от Плота в папката bahmamamu, ще използвате следната команда:

mv asd.sh bahmamamu/

Тази команда ще премести файла asd.sh в папката bahmamamu.

Ако даден файл се намира в основната директория, командата за копиране на файла на Плота ще бъде същата.

За да преместите файла, ще използвате следната команда:

mv файл.txt /home/потребител/Desktop/

Тази команда ще премести файла файл.txt на Плота.

Преименуване на файл или директория

  • Преименуване на файл:
mv файл.txt нов_файл.txt

Тази команда ще преименува файла "файл.txt" на "нов_файл.txt".

  • Преименуване на директория:
mv директория/ нова_директория/

Тази команда ще преименува директорията "директория" на "нова_директория".

Опции:

  • -v – Извежда съобщение за всеки файл или директория, който е преименуван.

Допълнителни съвети

  • За да копирате файл или директория в текущата директория, пропуснете опцията "цел".
  • За да копирате файл или директория в поддиректория, използвайте пълния път към поддиректорията.
  • За да преименувате файл или директория в текущия каталог, пропуснете опцията "цел".

Заключение

Cp и mv са две от най-важните команди в Ubuntu терминала. И двете команди са лесни за използване и могат да ви помогнат да управлявате файловете и директориите си ефективно.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...