Линукс команди

sudo apt-get install nvidia-glx nvidia-kernel-commonинсталиране на драйвери на nvidia за убунту
sudo nvidia-xconfig– настройка на x
apt-get– управление на инсталираните програмни пакети. Изисква права на администратор и обикновено се изпълнява като:
sudo apt-get update– опреснява информацията за наличните в хранилищата пакети.
sudo apt-get upgrade– надгражда всички инсталирани пакети до най-новите им версии. Това е обичайната команда за надграждане на цялата система.
apt-get autoclean– Тази команда премахва .deb файлове за пакети
sudo apt-get dist-upgrade– Пълно надграждане.
apt-get remove– премахва пакети
apt-get check– Тази команда е диагностичен инструмент.Тя актуализира списъците с пакети и проверява за счупени зависимости.
sudo apt-get install xxx yyy– сваля и инсталира пакетите с имена xxx
chmod– променя атрибутите за достъп до файла.
chmod a+x– прави файла изпълним за всички потребители
chown или sudo chown– последвано от име на потребител и имена на файлове или директории
dig xxx.yy– извършва DNS lookup на домейн и показва резултата върнат от DNS сървърите.
ifconfig– показва IP адреса на машината и друга информация относно мрежата.
ip address show– показва IP адреса на машината и друга информация относно мрежата.
nano– следвана от име на текстов файл. Отваря за редактиране текстовия файл чрез изпълнявана в конзолата програма редактор.
vim– текстов редактор в конзола като nano
scp– означава secure copy – копиране на файлове между отдалечени системи по шифрирана връзка.(How to Use SCP Command to Securely Transfer Files)
ssh [email protected]– отваря терминал
sudo– изпълняване с права на администратор на командата
poweroff– изключване на системата. В някои дистрибуции изисква права на администратор и се изпълнява като
sudo poweroff– изключване на машината
wget– последвана от интернет адрес на файл – изтегля файла.
passwdпроменяте паролата си
pwdпоказва в коя директория се намирате в момента
lsпоказва файловете в директорията ( dir )
ls -laпоказва всички файлове в директорията и с какви позволения за използване са
cdотивате във вашата home директория ( cd ~ )
cd directoryвлизате в директория
cd ..качва ви една директория нагоре
cd –връща ви в предишната работна директория, преди последната cd команда
mkdir directoryсъздава директория
cp file1 file2копира файл – на мястото на file2 може да поставите път до директория, в която да се копира
mv file1 file2премества или преименува файл
rm fileизтрива файл
rm -rf directoryизтрива директория и всичко в нея, без да ви пита за потвърждение
ln file1 file2създава твърда връзка към файл в зададеното място
ln -s file1 file2създава символна връзка към файл или директория
picoтекстов редактор с който можете да редактирате файлове – pico file
nano, ee, ed, emacs
joe, elvis, mcedit, vi
още текстови редактори за конзола
cat fileпоказва съдържанието на файлът в терминалът
less fileпоказва съдържанието на файлът по страници
head fileпоказва първите 5 реда от даден файл
tail fileпоказва последните 5 реда от даден файл
nl fileпоказва редовете на дадения файл и ги номерира
wc fileпоказва броят думи, линии и байтове от даден файл
wc -l fileпоказва броят линии в даден файл
sort fileсортира текстови файлове по редове
cmp file1 file2сравнява два файла байт по байт
diff file1 file2сравнява два текстови файла по редове и показва съдържанието им
echo -n "" > fileизчиства файл – ако искате да изтриете съдържанието на някой log файл
touch file -a -m -c -t MMDDhhmmCCYYпроменя timestamp на файла
locateтърсите файл
find / -name "file"претърсва цялото дърво за файл
whereis fileтърси за път към файл
grep -1 "text" fileтърсите текст в един или много файлове
file fileпоказва формата на файла
crondaemon за изпълнение на команди по списък
historyистория на въведените команди в конзолата
psпоказва ви списък с процесите, които сте пуснали
ps -uxпоказва процесите, които сте пуснали и допълнителна информация като PID (Process ID Number)
kill -9 PIDспира процес – заместете PID с номерът на процеса, който искате да спрете
kill -9 -1спира всички процеси (програми) които сте пуснали
pineмалка програма за четене и изпращане на e-mail
mailдруга програма за е-mail
quota -vпоказва ви колко дисково пространство използвате
dfпоказва заетото място на диска
duпоказва оставащото свободно място на диска
du -sm directoryпоказва големината на всички файлове от дадената директория в мегабайти
freeпоказва използваната памет
fsckпроверка на файловата система
dateпоказва датата и часа на сървърът
calпоказва календар
whoamiпоказва с какъв потребителски псевдоним сте и от какъв хост сте влезли в сървърът
whoпоказва хората, които са влезли на сървъра в момента
wпоказва хората, които са на сървърът, както и времето от което е пуснат и натовареността му
idпоказва id на потребителя и групата
uptimeпоказва от колко време е пуснат сървърът и колко е натоварен
clearизчиства показваната информация в конзолата
chmodпроменя позволението за използване на файл или директория
chmod +x fileправите файла изпълним
chownпроменя собственика и групата на файл/директория
chgrpпроменя групата, която е собственик на файл/директория
sudo fileизпълнява файлове изискващи Super-User Rights
suвлизате под друг псевдоним ( root )
tar -cfv archive.tar filesсъздава .tar архив и запазва файловете некомпресирани
tar -xpvf archive.tar filesекстрактва файловете от .tar архив
tar -tf archive.tar | lessпоказва съдържанието на .tar архив
bzip2 fileкомпресира файл до .bz2 файл
gzip fileкомпресира файл до .gz файл
gunzip file.gzразкомпресира .gz файл
tar -cfvz archive.tar.gz filesсъздава .tar.gz компресиран архив
tar -zxvf file.tar.gzразкомпресира и екстрактва .tar.gz файл
tar –jxvf file.tar.bz2разкомпресира и екстрактва .tar.bz2 файл

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...