Полезни трикове с Google

cache:

Операторът cache:, в комбинация с интернет адрес, ще покаже търсената страница, но взета от кеша на Гугъл. Например, [cache:www.google.com] ще изведе началната страница на Гугъл, но взета от кеша му. Между cache: и желания адрес няма интервал!
Ако включите допълнителни думи в низа за търсене, Гугъл ще подчертае, с различни цветове за фон, всяко срещане на някоя от тях в кеширания документ. Например, [cache:www.google.com web] ще ви покаже кешираната страница с подчертана думата web на всякъде, където се среща в него.

link:

Операторът link: ще изведе списък от всички уебстраници, съдържащи връзка към зададената в търсенето страница. Например, link:www.google.com ще ви покаже всички страници с връзки сочещи към началната страница на Гугъл. Между link: и търсената страница няма интервал!

related:

Операторът related: ще ви покаже списък със страници "подобни" (на същата тема) на указаната в низа за търсене. Например, [related:www.google.com] ще изведе страници, подобни на началната страница на Гугъл. Между related: и адреса на страницата няма интервал!

info:

Операторът info: ще ви даде информацията, която има Гугъл за въпросната уеб страница/адрес. Например, [info:www.google.com] ще ви покаже всичко което Гугъл зане за началната страница на сайта www.google.com. Между info: и адреса на страницата няма интервал!

define:

Операторът define: ще ви предостави дефиницията (значението) на думата, която го следва, взета от различни онлайн източници. Дефиницията се дава за цялата въведена фраза – т.е. резултата ще включва всички въведени думи в реда в който сте ги написали – [define:warez]…

site:

Ако сте включили оператора site: в своя низ за търсене, Гугъл ще покаже само резултатите, намерени в определения от вас домейн. Например [help site:www.google.com] ще намери само страниците съдържащи думата help сайта на Гугъл. [help site:com] пък ще изведе само резултатите от сайтовете в домейна com. Между site: и домейна няма интервал!

allintitle:

Ако низът ви за търсене започва с оператора allintitle:, Гугъл ще покаже само намерените страници в чието заглавие се откриват думите от низа ви. Например, [allintitle: google search] ще върне като резултат документите, в чието заглавие се срещат думите google и search.

intitle:

Ако низът за търсене включва оператора intitle:, Гугъл ще ограничи резултатите само то тези които съдържат думата след оператора в заглавието си. Например, [intitle:google search] ще покаже само документите, съдържащи google в заглавието си и search където и да е в документа (заглавие или тяло). Между intitle: и следващата го дума няма интервал!
Поставянето на intitle: пред всяка дума от низа за търсене е еквивалентно на използването на оператора allintitle: – [intitle:google intitle:search] == [allintitle: google search].

allinurl:

Ако започнете низа за търсене с този оператор, Гугъл ще върне само резултатите, в чиито URL се откриват всички думи от низа. Например, [allinurl: google search] ще върне само страниците, които имат в URL-а си думите google и search.
Този оператор се прилага върху думите от низа за търсене, но не и върху елементите на URL-а. Пунктуационните знаци се игнорират! Ето защо [allinurl: scripts/index.php] ще върне страници в чиито адреси се срещат двете думи, но не непременно разделени със /, или в този ред, или една до друга!

inurl:

Ако използвате този оператор в търсене, Гугъл ще ограничи резултата само до страниците, съдържащи думата след оператора в адреса си. Например, [inurl:google search] ще върне страниците съдържащи в адреса си google и думата search където и да е в тях. Между оператора и следващата го дума няма интервал!
Поставянето на тозе оператор пред всяка дума от низа за търсене е еквивалентно на използването на оператора allinurl:.

Калкулатор

Ако в полето за търсене на Google въведете математически израз, след натискане на бутона search, Google ще пресметне израза и ще покаже резултата от него. Например:
((223+226)*5)/(1025-652)
Дори и да пропуснете скобите, Google ще се опита да ги постави, по начин съответстващ на приоритета на включените математически операции. Например
223+226*5/1025-652

Освен за изчисления, Калкулаторът се използва и за преобразуване м/у мерни единици и изчисления с тях. Примери:
half a cup in teaspoons
160 pounds * 4000 feet in Calories
512 gigabytes in megabytes

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...