петък 15 декември 2017
  • :
  • :

Промяна на програмите по подразбиране в Windows 10

1.Кликнете в менюто Старт и  изберете Настройки

2.Изберете Приложения по подразбиране

3.Изберете какво искате да зададете по подразбиране, след което изберете приложението.