Работа с пътища и файлове в Linux

Работа с пътища и файлове в Linux

Линукс е операционна система, която използва файлова система за организиране на данните на компютрите. Пътищата и файловете са основни понятия в Linux, които са необходими за разбиране и работа с файловата система.

Основи

Първо, нека поговорим за важните специални знаци.

Точката (.), две точки (..), наклонената черта (/) и тилдата (~) са специални символи, които се използват за навигация в файловата система на Linux.

Точка (.)

Точката (.) се използва за обозначаване на текущата директория. Например, ако текущата директория е /home/user, тогава командата ls . ще изведе списък с файловете и директориите в текущата директория.

Две-точки (..)

Точка-точката (..) се използва за обозначаване на родителя на текущата директория. Например, ако текущата директория е /home/user/documents, тогава командата cd .. ще промени текущия директория на /home/user.

Наклонена черта (/)

Наклонената черта (/) представлява корена на файловата система. Коренът на файловата система е най-горният ниво на файловата система и съдържа всички други файлове и директории.

Наклонената черта (/) се използва и за разделяне на компонентите на пътя. Например, пътят /home/user/documents/file.txt се състои от четири компонента: /, home, user, documents и file.txt.

Тилдата (~)

Тилдата (~) се използва за обозначаване на домашната директория на потребителя. Например, ако домашната директория на потребителя е /home/user, тогава командата cd ~ ще промени текущата директория на /home/user.

Моля, имайте предвид, че символите ., .., / и ~ имат специфично значение в Linux и не трябва да се използват в имената на файлове или директории.

Пътища

Пътят е низ от символи, който описва местоположението на файл или директория в файловата система. Пътищата в Linux могат да бъдат абсолютни или относителни.

Абсолютните пътища

Абсолютните пътища започват от корена на файловата система и се обозначават с /. Например, абсолютният път до файла index.html в директорията /var/www/html е /var/www/html/index.html.

Относителните пътища

Относителните пътища започват от текущата директория и се използват за навигация във файловата система. Например, ако текущата директория е /var/www/html, относителният път до файла index.html е просто index.html.

Файлове

Файлът е единица от информация, която се съхранява във файловата система. Файловете могат да съдържат текст, код, изображения, видеоклипове и други данни.

Файлови атрибути

Всеки файл има набор от атрибути, които определят неговите свойства. Някои от често срещаните файлови атрибути са:

 • Име: Името на файла е уникален низ от символи, който идентифицира файла.
 • Размер: Размерът на файла е количеството данни, съхранявани във файла.
 • Тип: Типът на файла определя какъв вид данни съдържа файла.
 • Права за достъп: Правата за достъп определят кой има достъп до файла и как може да го използва.

Работа с пътища и файлове

В Linux има редица команди, които се използват за работа с пътища и файлове. Някои от често срещаните команди са:

 • pwd: Командата pwd извежда текущата директория.
 • cd: Командата cd се използва за промяна на текущата директория.
 • ls: Командата ls извежда списък с файловете и директориите в текущата директория.
 • mkdir: Командата mkdir се използва за създаване на нова директория.
 • rmdir: Командата rmdir се използва за изтриване на празна директория.
 • rm: Командата rm се използва за изтриване на файл или директория.
 • cat: Командата cat извежда съдържанието на файл.
 • vi: Командата vi отваря текстов редактор за редактиране на файл.

Примери

Ето някои примери за работа с пътища и файлове в Linux:

 • За да изведете текущaта директория, изпълнете командата pwd.
 • За да промените текущaта директория на /var/www/html, изпълнете командата cd /var/www/html.
 • За да изведете списък с файловете и директориите в текущaта директория, изпълнете командата ls.
 • За да създадете нова директория newdir, изпълнете командата mkdir newdir.
 • За да изтриете празна директория newdir, изпълнете командата rmdir newdir.
 • За да изтриете файла index.html, изпълнете командата rm index.html.
 • За да изведете съдържанието на файла index.html, изпълнете командата cat index.html.
 • За да редактирате файла index.html, изпълнете командата vi index.html.

За да се стигне до работния плот в Linux, може да се използва следната команда:

cd ~

Тази команда ще промени текущата директория на домашната директория на потребителя. Ако домашната директория е настроена на работния плот, тогава тази команда ще ви отведе до работния плот.

За да се върне назад с една директория, може да се използва следната команда:

cd ..

Тази команда ще промени текущата директория на родителя на текущата директория.

За да се върне назад с две директории, може да се използва следната команда:

cd ../../

Тази команда ще промени текущата директория на прародителя на текущата директория.

Ето примери за използване на тези команди:

 • Ако текущата директория е /etc, тогава командата cd ~ ще промени текущата директория на /home/user.
 • Ако текущата директория е /home/user/documents, тогава командата cd .. ще промени текущата директория на /home/user.
 • Ако текущата директория е /home/user/documents/project, тогава командата cd ../../ ще промени текущата директория на /home/user.

Моля, имайте предвид, че тези команди ще работят само ако текущата директория има родител. Ако текущата директория е в корена на файловата система, тогава командата cd .. няма да направи нищо.

Ако искате да научите повече и да овладеете командния ред, разгледайте, 40 команди, които трябва да знаете за успешна работа .

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...