Скрипт за конвертиране на HTML в PDF

Скрипт за конвертиране на HTML в PDF

Конвертирането на HTML в PDF е често срещана задача в разработката на софтуер. PDF форматът е широко използван за документи, които трябва да се съхраняват или споделят без промяна на форматирането. В този контекст, Python предлага мощни инструменти и библиотеки, които улесняват този процес.

Основни инструменти и библиотеки

За нашия проект ще използваме две основни библиотеки:

 1. pdfkit – Позволява конвертиране на HTML в PDF.
 2. tkinter – Създава графичен потребителски интерфейс (GUI).

Инсталиране на библиотеки

Преди да започнем, трябва да инсталираме необходимите библиотеки. Изпълнете следните команди в терминала или командния ред:

pip install pdfkit
sudo apt-get install wkhtmltopdf # За Ubuntu

Инсталиране на wkhtmltopdf

wkhtmltopdf е инструмент, който конвертира HTML в PDF, използвайки Webkit рендеринг енджин и Qt. За Windows, можете да го изтеглите от официалния сайт. За Linux, използвайте пакетния мениджър, както е показано по-долу.

Създаване на GUI с tkinter

След като инсталираме необходимите инструменти, можем да започнем с кода. Първо, създаваме основния GUI с tkinter.

import tkinter as tk
from tkinter import filedialog, messagebox
import pdfkit

Функции за избор на файлове

Ще добавим две функции за избор на входния HTML файл и изходния PDF файл.

def select_html_file():
  file_path = filedialog.askopenfilename(filetypes=[("HTML files", "*.html"), ("All files", "*.*")])
  html_entry.delete(0, tk.END)
  html_entry.insert(0, file_path)

def select_output_file():
  file_path = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".pdf", filetypes=[("PDF files", "*.pdf"), ("All files", "*.*")])
  pdf_entry.delete(0, tk.END)
  pdf_entry.insert(0, file_path)

Функция за конвертиране

Следващата стъпка е да създадем функцията, която действително ще конвертира HTML в PDF, използвайки pdfkit.

def convert_html_to_pdf(input_html, output_pdf):
  options = {
    'page-size': 'A4',
    'margin-top': '0.75in',
    'margin-right': '0.75in',
    'margin-bottom': '0.75in',
    'margin-left': '0.75in',
    'encoding': "UTF-8",
    'no-outline': None
  }
  pdfkit.from_file(input_html, output_pdf, options=options)

Функция за стартиране на конвертиране

Тази функция ще валидира входните данни и ще извика конвертиращата функция.

def convert():
  input_html = html_entry.get()
  output_pdf = pdf_entry.get()
  if not input_html or not output_pdf:
    messagebox.showerror("Error", "Please select both input HTML file and output PDF file.")
    return
  try:
    convert_html_to_pdf(input_html, output_pdf)
    messagebox.showinfo("Success", "Successfully converted HTML to PDF!")
  except Exception as e:
    messagebox.showerror("Error", f"Failed to convert HTML to PDF: {e}")

Създаване на основния прозорец

След като сме създали функциите, можем да създадем основния прозорец на приложението.

root = tk.Tk()
root.title("HTML to PDF Converter")

html_label = tk.Label(root, text="Select HTML file:")
html_label.grid(row=0, column=0, padx=10, pady=5)
html_entry = tk.Entry(root, width=50)
html_entry.grid(row=0, column=1, padx=10, pady=5)
html_button = tk.Button(root, text="Browse", command=select_html_file)
html_button.grid(row=0, column=2, padx=10, pady=5)

pdf_label = tk.Label(root, text="Select output PDF file:")
pdf_label.grid(row=1, column=0, padx=10, pady=5)
pdf_entry = tk.Entry(root, width=50)
pdf_entry.grid(row=1, column=1, padx=10, pady=5)
pdf_button = tk.Button(root, text="Browse", command=select_output_file)
pdf_button.grid(row=1, column=2, padx=10, pady=5)

convert_button = tk.Button(root, text="Convert", command=convert)
convert_button.grid(row=2, columnspan=3, pady=20)

root.mainloop()

Това е целият код:

import tkinter as tk
from tkinter import filedialog, messagebox
import pdfkit

def convert_html_to_pdf(input_html, output_pdf):
  options = {
    'page-size': 'A4',
    'margin-top': '0.75in',
    'margin-right': '0.75in',
    'margin-bottom': '0.75in',
    'margin-left': '0.75in',
    'encoding': "UTF-8",
    'no-outline': None
  }
  pdfkit.from_file(input_html, output_pdf, options=options)

def select_html_file():
  file_path = filedialog.askopenfilename(filetypes=[("HTML files", "*.html"), ("All files", "*.*")])
  html_entry.delete(0, tk.END)
  html_entry.insert(0, file_path)

def select_output_file():
  file_path = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".pdf", filetypes=[("PDF files", "*.pdf"), ("All files", "*.*")])
  pdf_entry.delete(0, tk.END)
  pdf_entry.insert(0, file_path)

def convert():
  input_html = html_entry.get()
  output_pdf = pdf_entry.get()
  if not input_html or not output_pdf:
    messagebox.showerror("Error", "Please select both input HTML file and output PDF file.")
    return
  try:
    convert_html_to_pdf(input_html, output_pdf)
    messagebox.showinfo("Success", "Successfully converted HTML to PDF!")
  except Exception as e:
    messagebox.showerror("Error", f"Failed to convert HTML to PDF: {e}")

# Създаване на основния прозорец
root = tk.Tk()
root.title("HTML to PDF Converter")

# Създаване на поле за въвеждане на HTML файл
html_label = tk.Label(root, text="Изберете HTML файл:")
html_label.grid(row=0, column=0, padx=10, pady=5)
html_entry = tk.Entry(root, width=50)
html_entry.grid(row=0, column=1, padx=10, pady=5)
html_button = tk.Button(root, text="Browse", command=select_html_file)
html_button.grid(row=0, column=2, padx=10, pady=5)

# Създаване на поле за въвеждане на PDF файл
pdf_label = tk.Label(root, text="Изберете изходен PDF файл:")
pdf_label.grid(row=1, column=0, padx=10, pady=5)
pdf_entry = tk.Entry(root, width=50)
pdf_entry.grid(row=1, column=1, padx=10, pady=5)
pdf_button = tk.Button(root, text="Browse", command=select_output_file)
pdf_button.grid(row=1, column=2, padx=10, pady=5)

# Създаване на бутон за конвертиране
convert_button = tk.Button(root, text="Convert", command=convert)
convert_button.grid(row=2, columnspan=3, pady=20)

# Стартиране на основния цикъл на прозореца
root.mainloop()

Скрипт за конвертиране на HTML в PDF

Подробности за Инсталиране на wkhtmltopdf

За Windows

 1. Изтеглете wkhtmltopdf от официалния сайт.
 2. Инсталирайте го и добавете пътя към wkhtmltopdf в системната променлива PATH.
 3. За да добавите wkhtmltopdf към PATH:
  • Натиснете Win + X и изберете System.
  • Кликнете на Advanced system settings.
  • В прозореца System Properties кликнете на Environment Variables.
  • Изберете Path и кликнете на Edit.
  • Кликнете на New и добавете пътя до wkhtmltopdf.

За Ubuntu/Linux

 1. Инсталирайте wkhtmltopdf чрез пакетния мениджър:
sudo apt-get install wkhtmltopdf

Ако сте изтеглили wkhtmltopdf от официалния сайт:

 • Разархивирайте го в подходяща директория.
 • Добавете директорията към PATH в .bashrc или .profile:
export PATH=$PATH:/path/to/wkhtmltopdf

Заредете промените:

source ~/.bashrc

Заключение

Създаването на GUI приложение за конвертиране на HTML в PDF е полезен и образователен проект. Използването на tkinter и pdfkit прави този процес сравнително лесен и достъпен. Следвайки горните стъпки, можете да създадете функционално приложение, което улеснява потребителите да конвертират HTML документи в PDF формат.

Този проект демонстрира как комбинирането на различни технологии може да реши практически проблеми. С няколко реда код, можете да добавите допълнителна стойност към вашите проекти и да улесните ежедневните задачи на вашите потребители.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...