Скрипт, който показва информация за хардуера на компютъра ви с Windows

$computer = $env:COMPUTERNAME
$html = "<html><head><title>Hardware Info</title></head><body><h1>Hardware Info for $computer</h1><table><tr><th>Property</th><th>Value</th></tr>"

# Get CPU information
$cpu = Get-WmiObject -Class Win32_Processor
$html += "<tr><td>CPU</td><td>$($cpu.Name)</td></tr>"
$html += "<tr><td>Number of Cores</td><td>$($cpu.NumberOfCores)</td></tr>"
$html += "<tr><td>Number of Logical Processors</td><td>$($cpu.NumberOfLogicalProcessors)</td></tr>"

# Get RAM information
$ram = Get-WmiObject -Class Win32_PhysicalMemory | Measure-Object -Property capacity -Sum
$html += "<tr><td>Installed RAM</td><td>$([math]::Round($ram.Sum / 1GB, 2)) GB</td></tr>"

# Get hard disk information
$disks = Get-WmiObject -Class Win32_DiskDrive
foreach ($disk in $disks) {
    $html += "<tr><td>Disk</td><td>$($disk.Model)</td></tr>"
    $html += "<tr><td>Capacity</td><td>$([math]::Round($disk.Size / 1GB, 2)) GB</td></tr>"
}

$html += "</table></body></html>"

# Save HTML to file
$html | Out-File -FilePath "hardware_info.html" -Encoding UTF8

# Open HTML file in default browser
Invoke-Item "hardware_info.html"

Този скрипт използва Get-WmiObject за да получи информацията за хардуера, като на базата на тази информация генерира HTML файл с таблица, която съдържа всички събрани данни за хардуера. Накрая, скриптът записва HTML файла и го отваря в браузъра по подразбиране.

За да изпълните този скрипт, просто го копирайте в текстов файл и запишете файла с разширение .ps1. След това стартирайте PowerShell и изпълнете скрипта, като посочите пътя до файла:

C:\path\to\script.ps1

Ето какво точно показва скрипта:

След като скриптът приключи изпълнението си, на десктопа ще видите нов HTML файл, наречен hardware_info.html, който съдържа резултатите от скрипта.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...