10 полезни команди в PowerShell

Какво е PowerShell?

PowerShell е команден интерпретатор и скриптов език, разработен от Microsoft, който предоставя мощна платформа за автоматизиране на административни задачи в Windows операционни системи.

PowerShell се основава на .NET Framework и позволява на потребителите да използват cmdlet-и (малки команди със специфична функционалност), скриптове и модули за изпълнение на различни задачи.

Ето някои полезни команди на PowerShell:

$PSVersionTableTази команда ви показва информацията за версията на PowerShel и Windows
Get-WmiObject -Class Win32_ProcessorТази команда показва пълната информация за процесора
Get-DiskТази команда ви показва информацията за всички физически дискове в системата.
Get-WmiObject -Class Win32_VideoController | Select-Object Name,VideoProcessor,AdapterRAM,DriverVersion | Format-TableТази команда показва пълната информация за видео-картата (Забележка: Тази команда може да не работи правилно, ако нямате подходящи драйвери за видео-картата инсталирани или ако видео-картата ви не е в списъка на WMI класа Win32_VideoController.)
Get-TimeZoneТази команда ви показва текущата часова зона
Get-DateТази команда ви показва текущата системна дата и час
netsh interface ipv4 show configТази команда ще ви покаже информацията за вашето устройство
Get-NetAdapter -Name *Тази команда ще ви покаже всички видими мрежови адаптери.
Get-NetAdapter -Name * -IncludeHiddenТази команда получава всички мрежови адаптери (видими и скрити)
Get-NetAdapter | select interfaceDescription, name, status, linkSpeedТази команда ще покаже всички мрежи и скоростта на връзката , налични във вашия компютър, заедно с подробностите

полезни команди на PowerShell

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...