20 Полезни команди на PowerShell за Windows 10

PowerShell

PowerShell е мощен инструмент за управление на операционната система Windows. Той може да се използва за автоматизиране на рутинни задачи, за управление на потребителския интерфейс и за много други цели. В тази статия ще разгледаме 20 от най-полезните команди на PowerShell, които всеки трябва да знае.

1. Получаване на информация за системата

 • Get-ComputerInfo: Получава информация за системата, включително името на компютъра, версията на Windows, хардуерните характеристики и други.
 • Get-WMIObject -Class Win32_OperatingSystem: Получава информация за операционната система, включително версията, архитектурата, езика и други.
 • Get-Service: Получава списък с всички услуги, които са инсталирани на компютъра.
 • Get-Process: Получава списък с всички процеси, които се изпълняват в момента върху компютъра.
 • Get-ChildItem: Получава списък с всички файлове и папки в дадена директория.

2. Управление на процеси и услуги

 • Start-Process: Стартира процес.
 • Stop-Process: Спира процес.
 • Start-Service: Стартира услуга.
 • Stop-Service: Спира услуга.
 • Restart-Service: Рестартира услуга.

3. Работа с файлове и директории

 • New-Item: Създава нов файл или папка.
 • Remove-Item: Изтрива файл или папка.
 • Copy-Item: Копира файл или папка от една директория в друга.
 • Move-Item: Премества файл или папка от една директория в друга.
 • Rename-Item: Преименува файл или папка.

4. Извличане на информация от системата

 • Get-Disk: Получава информация за всички дискове, които са свързани към компютъра.
 • Get-Volume: Получава информация за всички томове, които са създадени на дисковете.
 • Get-Partition: Получава информация за всички партиции, които са създадени на томовете.
 • Get-EventLog: Получава списък с всички събития, които са записани в системния журнал.
 • Get-NetAdapter: Получава информация за всички мрежови адаптери, които са инсталирани на компютъра.

5. Автоматизиране на задачи

 • ForEach: Изпълнява команда за всеки елемент в списък.
 • If: Изпълнява команда само ако дадено условие е изпълнено.
 • While: Изпълнява команда, докато дадено условие е изпълнено.
 • Do-While: Изпълнява команда, докато дадено условие е изпълнено, поне веднъж.
 • Try-Catch: Обработва грешки, които могат да възникнат при изпълнението на команда.

6. Създаване на скриптове

 • New-ScriptBlock: Създава нов скрипт блок.
 • Set-ScriptBlock: Задава име и път на скрипт блок.
 • Invoke-Command: Изпълнява скрипт блок.
 • Export-Module: Експортира скрипт блок в модул.
 • Import-Module: Импортира модул.

7. Други полезни команди

 • Get-Help: Показва помощна информация за команда.
 • Set-ExecutionPolicy: Определя политиката за изпълнение на скриптове.
 • Clear-Host: Изчиства конзолата.
 • Start-Sleep: Забавя изпълнението на команда за определено време.
 • Write-Host: Извежда текст в конзолата.

Заключение

PowerShell е мощен инструмент, който може да се използва за автоматизиране на много задачи на Windows 10. Научаването на няколко основни команди може да ви помогне да спестите време и усилия.

Ето някои допълнителни съвети за използване на PowerShell:

 • Използвайте пълното име на командата, за да избегнете грешки.
 • Използвайте параметри, за да персонализирате поведението на командата.
 • Прочетете помощната информация, за да научите повече за командата.
 • Започнете с прости команди и постепенно преминавайте към по-сложни.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...