25 полезни команди за Ubuntu

Операционната система Ubuntu е една от най-популярните дистрибуции на Linux, която се използва от милиони потребители по света. В тази статия ще ви представя 25 полезни команди за Ubuntu, които ще ви помогнат да управлявате системата си по-ефективно и да ускорите работата си.

Kоманди за Ubuntu

sudo – Командата sudo (Super User Do) позволява на потребителя да изпълнява команди с права на администратор. Това е полезно, когато е необходимо да се изпълни команда, която изисква права на администратор.

apt-get – Командата apt-get (Advanced Packaging Tool) се използва за инсталиране, актуализиране и премахване на софтуерни пакети.

dpkg – Командата dpkg (Debian Package) се използва за инсталиране, премахване и управление на софтуерни пакети в Ubuntu.

ls – Командата ls (List) се използва за извеждане на списък с файлове и директории в текущата директория.

cd – Командата cd (Change Directory) се използва за промяна на текущата директория.

mkdir – Командата mkdir (Make Directory) се използва за създаване на нова директория.

rmdir – Командата rmdir (Remove Directory) се използва за премахване на празна директория.

rm – Командата rm (Remove) се използва за премахване на файл или директория.

cp – Командата cp (Copy) се използва за копиране на файлове и директории.

mv – Командата mv (Move) се използва за преместване на файлове и директории.

cat – Командата cat (Concatenate) се използва за извеждане на съдържанието на файл.

grep – Командата grep (Global Regular Expression Print) се използва за търсене на думи или изрази в текстови файлове.

tar – Командата tar (Tape Archive) се използва за архивиране на файлове и директории.

gzip – Командата gzip (GNU Zip) се използва за компресиране на файлове.

gunzip – Командата gunzip се използва за разархивиране на gzip файлове.

top – Командата top се използва за извеждане на информация за процесите, които се изпълняват в системата.

ps – Командата ps (Process Status) се използва за извеждане на информация за процесите, които се изпълняват в системата.

kill – Командата kill се използва за прекратяване на процес, който се изпълнява в системата.

ifconfig – Командата ifconfig (Interface Configuration) се използва за извеждане на информация за мрежовите интерфейси на системата.

ping – Командата ping се използва за тестване на свързаността с мрежово устройство.

traceroute – Командата traceroute се използва за откриване на мрежови проблеми.

netstat – Командата netstat (Network Statistics) се използва за извеждане на информация за мрежовите връзки на системата.

ssh – Командата ssh (Secure Shell) се използва за сигурна връзка с друга машина.

scp – Командата scp (Secure Copy) се използва за копиране на файлове между машини по сигурен начин.

history – Командата history се използва за извеждане на списък с последните изпълнени команди.

Тези команди са само малка част от възможностите, които предлага Ubuntu. Използвайки тези команди, можете да управлявате системата си по-ефективно и да ускорите работата си.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...