Как да?

Какво е api

Какво е API?

API са механизми, които позволяват на два софтуерни компонента да комуникират помежду си, използвайки набор...