Как да настроите и използвате ChatGPT в Linux терминал?

ChatGPT е голям модел за естествен език, който може да бъде използван за генериране на текст, отговаряне на въпроси, превод на езици и други приложения.

В тази статия ще научите как да настроите и използвате ChatGPT в Linux терминал.

Инсталиране на Python и нужните библиотеки

Първата стъпка е да инсталирате Python и нужните библиотеки. За да инсталирате Python, отворете терминал и въведете следната команда:

sudo apt-get install python3

След като Python е инсталиран, трябва да инсталирате нужните библиотеки. За това можете да използвате pip, който е инструмент за управление на пакети за Python.

Въведете следната команда за да инсталирате pip:

sudo apt-get install python3-pip

След като инсталирате pip, можете да инсталирате нужните библиотеки за ChatGPT.

За това въведете следната команда:

pip3 install transformers

Това ще инсталира библиотеката transformers, която съдържа модела за ChatGPT.

Изтегляне на модела за ChatGPT

След като инсталирате нужните библиотеки, трябва да изтеглите модела за ChatGPT.

Можете да го изтеглите от официалния репозитори на Hugging Face, като използвате следната команда:

wget https://huggingface.co/gpt2-large/resolve/main/merges.txt
wget https://huggingface.co/gpt2-large/resolve/main/vocab.json
wget https://huggingface.co/gpt2-large/resolve/main/config.json
wget https://huggingface.co/gpt2-large/resolve/main/pytorch_model.bin

Това ще изтегли всички необходими файлове за модела на ChatGPT.

Може да отнеме малко време!

Настройка на ChatGPT

След като сте изтеглили модела на ChatGPT, трябва да го настроите.

За това може да използвате следния код:

from transformers import GPT2LMHeadModel, GPT2Tokenizer

tokenizer = GPT2Tokenizer.from_pretrained('gpt2-large')
model = GPT2LMHeadModel.from_pretrained('gpt2-large')

Този код ще настрои модела за ChatGPT и ще го зареди в паметта.

Използване на ChatGPT

След като сте настроили модела за ChatGPT, можете да го използвате за генериране на текст.

За това можете да използвате следния код:

input_text = "Какво е ChatGPT и как да го използвам в Linux терминал?"
input_ids = tokenizer.encode(input_text, return_tensors='pt')
output = model.generate(input_ids, max_length=1000, do_sample=True)
output_text = tokenizer.decode(output[0], skip_special_tokens=True)
print(output_text)

Този код ще генерира текст, който отговаря на въпроса "Какво е ChatGPT и как да го използвам в Linux терминал?".

Резултатът ще бъде изведен в терминала.

Заключение

ChatGPT е мощен инструмент за генериране на текст, който може да бъде използван в Linux терминал. След като сте инсталирали Python и нужните библиотеки, можете да изтеглите модела за ChatGPT и да го настроите.

След това можете да го използвате за генериране на текст в терминала.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...