ip команда в Linux

ip команда в Linux

Команда ip е мощен мрежов инструмент в Linux, която се използва за конфигуриране и управление на мрежови интерфейси. Тя заменя старата и вече не поддържана команда ifconfig.

В тази статия ще разгледаме основните функции на IP командата и ще предоставим полезни насоки за ефективното ѝ използване.

Обща информация

Командата ip има следния синтаксис:

ip [OPTION] OBJECT {COMMAND | help}

OBJECT е типът обект, който искате да управлявате. Най-често използваните обекти (или подкоманди) са:

 • linkl) – Показване и промяна на мрежови интерфейси.
 • addressa) – Показване и промяна на IP адреси.
 • router) – Показване и промяна на таблицата за маршрутизиране.
 • neighn) – Показване и манипулиране на съседни обекти (ARP таблица).

Обектът може да бъде написан в пълна или съкратена (кратка) форма. За да покажете списък с команди и аргументи за всеки обект, въведете, ip OBJECT help.

Когато конфигурирате мрежови интерфейси, трябва да изпълнявате командите като root или потребител със sudo привилегии. В противен случай командата ще отпечата:

RTNETLINK answers: Operation not permitted

Конфигурациите, зададени с ip командата, не са постоянни. След рестартиране на системата всички промени се губят. За да направите промените постоянни, трябва да редактирате специфичните за дистрибуцията конфигурационни файлове или да добавите командите към стартиращ скрипт.

Опции на командата ip

Опциите на командата ip се използват за задаване на поведението ѝ. Те могат да бъдат разделени на следните категории:

 • Общи опции: Тези опции се прилагат към всички обекти.
 • Опции за обекти: Тези опции се прилагат към конкретен обект.
 • Командни опции: Тези опции се прилагат към конкретна команда.

Общи опции

 • -a: Показване на всички обекти.
 • -b: Показване на базата данни на маршрутите.
 • -c: Показване на конфигурацията на мрежовите интерфейси.
 • -d: Отстраняване на информация за мрежовите интерфейси.
 • -f: Използване на маска за филтриране на резултатите.
 • -h: Показване на помощ за командата.
 • -i: Използване на конкретен мрежов интерфейс.
 • -l: Показване на локалните мрежи.
 • -m: Използване на конкретен мрежов маска.
 • -n: Използване на цифрови стойности вместо имена.
 • -o: Използване на по-подробна информация.
 • -r: Използване на конкретна мрежа.
 • -s: Използване на статистика.
 • -t: Използване на конкретен тип мрежа.
 • -v: Показване на повече информация.
 • -w: Използване на конкретна команда.

Опции за обекти

 • -addr: Използване на конкретен IP адрес.
 • -broadcast: Използване на конкретен широковещателен адрес.
 • -dev: Използване на конкретен мрежов интерфейс.
 • -family: Използване на конкретен тип мрежа.
 • -ifindex: Използване на конкретен индекс на мрежовия интерфейс.
 • -link: Използване на конкретен мрежов интерфейс.
 • -net: Използване на конкретна мрежа.
 • -netmask: Използване на конкретна мрежова маска.
 • -network: Използване на конкретен мрежов адрес.
 • -prefixlen: Използване на конкретна дължина на подмрежовата маска.
 • -scope: Използване на конкретен обхват на IP адреса.

Командни опции

 • -append: Добавяне на нов обект към съществуващ списък.
 • -change: Промяна на съществуващ обект.
 • -delete: Премахване на съществуващ обект.
 • -flush: Премахване на всички обекти от списък.
 • -list: Показване на списък с обекти.
 • -replace: Замяна на съществуващ обект с нов.
 • -set: Задаване на стойност на обект.

Примери

Ето някои примери за използване на опциите на командата ip:

 • За да покажете всички мрежови интерфейси, включително техните IP адреси, можете да използвате следната команда:
ip addr show

Ще получите същия резултат, ако пропуснете командата show и въведете: ip addr.

 • За да покажете само IP адреса на мрежовия интерфейс eth0, можете да използвате следната команда:
ip addr show eth0 | grep -E "inet addr"

 • За да зададете IP адреса 192.168.1.1/24 на мрежовия интерфейс eth0, можете да използвате следната команда:
ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth0

 • За да премахнете IP адреса 192.168.1.1/24 от мрежовия интерфейс eth0, можете да използвате следната команда:
ip addr del 192.168.1.1/24 dev eth0

Получаването на помощ от документацията е ключово за разбиране на всички възможности на IP командата. Използвайте man командата за достъп до ръководствата:

man ip

Заключение

IP командата в Linux предоставя мощни възможности за управление на мрежовите настройки. Редовното използване и разбиране на тези команди е от съществено значение за администраторите на Linux системи. Съчетавайки ги с други инструменти и методи, вие можете ефективно да конфигурирате и поддържате мрежовата си инфраструктура.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...