Linux терминал: 40 команди, които трябва да знаете за успешна работа

Запознаването с командния ред на Linux операционната система може да бъде от съществено значение за всеки потребител. Терминалът в Linux предоставя мощни инструменти и команди, които могат да ви помогнат във всякакви сценарии, от навигация във файловата система до администриране на системата.

В тази статия ще ви представя 40 от най-полезните команди, които могат да улеснят работата ви с Linux.

Команди за Linux терминал

ls: Използва се за преглед на списъка с файлове и директории в текущата директория.

cd: Командата за смяна на текущата работна директория.

pwd: Извежда пълния път до текущата работна директория.

mkdir: Създава нова директория.

rm: Изтрива файл или директория.

cp: Копира файлове и директории.

mv: Премества файлове и директории.

cat: Показва съдържанието на текстови файл.

less: Показва съдържанието на файл, позволяващ прелистване нататък и назад.

head: Извежда първите няколко реда от файл.

tail: Извежда последните няколко реда от файл.

grep: Търси текст във файлове или изход от команда.

find: Търси файлове и директории въз основа на условия.

chmod: Променя разрешенията за достъп до файлове и директории.

chown: Променя собственика на файл или директория.

ssh: Установява сигурна връзка с отдалечен сървър.

ping: Проверява свързаността с даден хост.

wget: Изтегля файлове от интернет.

tar: Създава или разархивира TAR архиви.

zip: Създава или разархивира ZIP архиви.

unzip: Разархивира ZIP архиви.

df: Извежда информация за свободното дисково пространство на файловата система.

du: Измерва размера на файлове и директории.

top: Показва информация за текущите процеси и системни ресурси.

ps: Извежда активните процеси в системата.

kill: Прекратява изпълнението на процес по идентификатор.

ifconfig: Извежда информация за мрежовите интерфейси.

ping: Проверява свързаността с даден хост.

netstat: Извежда информация за мрежовите връзки.

ssh: Установява сигурна връзка с отдалечен сървър.

scp: Копира файлове между компютри по мрежа чрез SSH.

man: Отваря ръководство за дадена команда.

history: Извежда списък с предишно изпълнените команди.

grep: Търси текст във файлове или изход от команда.

sed: Редактира и преобразува текст.

awk: Обработва и извлича данни от текстови файлове.

cron: Планира автоматично изпълнение на команди.

zip и unzip: Създават или разархивират ZIP архиви.

ssh-keygen: Генерира SSH ключове за сигурна връзка.

sudo: Изпълнява команди със суперпотребителски права.

Тези команди представляват само малка част от възможностите на Linux терминала. Изучаването и практикуването на тези команди ще ви помогне да станете по-ефективни и уверени в работата си с Linux операционната система.

Не забравяйте, че винаги можете да намерите повече информация и подробности за всяка команда в ръководствата на Linux или онлайн ресурсите. Така че, експериментирайте с командите и открийте колко много може да постигнете с терминала на Linux. Успех!

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...