Markdown редактор

Markdown редактор

Markdown редактор е вид текстов редактор, който използва Markdown синтаксис за форматиране на текст. Той е прост и лесен за научаване формат за текст, който може да се използва за създаване на различни видове съдържание, включително уеб страници, бележки, документи и публикации в блогове.

Функции

Markdown редакторът предлага различни функции, които улесняват използването на Markdown синтаксис. Някои от най-често срещаните функции включват:

Предварителен преглед:

Позволява ви да видите как форматираният текст ще изглежда в крайна сметка.
Автоматично форматиране: Автоматично форматира текста според Markdown синтаксиса.
Проверка на правописа: Проверява правописа на текста.
Вграждане на изображения и връзки: Позволява ви да вграждате изображения и връзки в текста.

Markdown редактори са полезни инструменти за всеки, който иска да създава форматиран текст, без да се налага да се учи на сложен HTML синтаксис.

Инсталация

Просто копирайте по-долу даденият код в текстов редактор и го запазете във формат .html.
Дайте му каквото желаете име. Примерно: redaktor.htm

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Markdown Editor с подчертаване на синтаксиса</title>
  <meta name="author" content="Fedya Serafiev">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/simplemde/latest/simplemde.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/themes/prism.min.css">

  <style>
    body {
      font-family: sans-serif;
      font-size: 16px;
      line-height: 1.5;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    
    
    
    button {
      background-color: #009879;
      color: white;
      border: none;
      padding: 10px 20px;
      cursor: pointer;
    }
    
    button:hover {
      background-color: #00796b;
    }
    
    .markdown-preview {
      width: 100%;
      height: 300px;
      border: 1px solid #ccc;
      padding: 10px;
    }
    
      textarea {
        width: 100%;
        height: 300px;
        border: 1px solid #ccc;
        padding: 10px;
        display: block;
    }
    
     #add-triple-backticks {
      position: fixed;
      top: 10px;
      right: 10px;
      z-index: 999; /* Определя нивото на видимост на бутона */
    }
      
    
  </style>
</head>

<body>

  <textarea id="markdown-editor"></textarea>

  <div id="markdown-preview"></div>

  <button id="add-triple-backticks" style="position: absolute; top: 10px; right: 1250px;">Добави тройни кавички</button>
  <button id="add-triple-backticks" style="position: absolute; top: 10px; right: 30px;"><a style="text-decoration: none;" href="https://urocibg.eu/" style="color:#ffffff"><b>Уроци за Windows и Linux</b></a></button>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/simplemde/latest/simplemde.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/marked/marked.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/prism.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/components/prism-python.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/src-min/ace.js"></script>

  <script>
    window.onload = function() {
      var simplemde = new SimpleMDE({
        element: document.getElementById("markdown-editor"),
        spellChecker: false
      });
      
      // Функция за добавяне на тройни кавички
      document.getElementById("add-triple-backticks").addEventListener("click", function() {
        var cursorPos = simplemde.codemirror.getCursor();
        var textToInsert = '```';
        simplemde.codemirror.replaceRange(textToInsert, cursorPos);
      });
      
      function updatePreview() {
        var markdownText = simplemde.value();
        var htmlText = marked(markdownText);
        document.getElementById("markdown-preview").innerHTML = htmlText;
      
        var codeBlocks = document.querySelectorAll("code");
        codeBlocks.forEach(function (codeBlock) {
          var language = codeBlock.className.replace("language-", "");
          codeBlock.classList.add("language-" + language);
        });
      
        Prism.highlightAll();
      }
      
      updatePreview();
      
      simplemde.codemirror.on("change", updatePreview);
    }
  </script>
</body>

</html>

Този HTML документ съдържа текстово поле за въвеждане на Markdown, преглед на резултата в реално време, бутони за запис и зареждане от локално съхранение, и използва marked.js и highlight.js за обработка на Markdown и подчертаване на кода.

Ето някои примери за това как може да се използва Markdown синтаксис:

Заглавия:

Заглавие 1

Заглавие 2

Заглавие 3

Списъци:

 • Точка 1
 • Точка 2
 • Точка 3

Номериран списък

 1. Пример1
 2. Пример2
 3. Пример3

Цитати:

Независимо от нивото на опит, urocibg.eu предлага ценни ресурси, които помагат на потребителите
да оптимизират работата си и да разширят възможностите си в света на Windows, Linux и Android .

Код

cd .ssh

Връзки:

Връзка към уебсайт
urocibg.eu

Изображения:

Изображение

Тази статия съм я написал изцяло с този Markdown редактор.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...