mv команда в Linux

Командата mv е една от основните команди на Linux, която се използва за преместване на файлове и директории от едно място на друго. Използва се и за преименуване на файлове и директории. Тя е налична по подразбиране във всички Linux дистрибуции.

Примери за команда mv

Преместване на един файл или директория от една директория в друга

За да преместите един файл или директория от едно място на друго, ще трябва да кажете на mv къде е файлът и къде да го преместите. Обърнете внимание, че когато преместите файл в друга директория, където вече съществува друг файл със същото име, той ще презапише съществуващия файл.

За да преместите един файл в друга директория, използвайте следния синтаксис:

mv файл1 директория1

Например, за да преместите файл с име test.txt от текущата директория в директория ~/Fedia , командата ще бъде:

mv test.txt ~/Fedia/

По същия начин, може да преместите директория от едно местоположение на друго, използвайте следния синтаксис:

mv директория1 директория2

Например, за да преместите директория с име testdir от текущата директория в директорията ~/Документи , командата ще бъде:

mv testdir/ ~/Документи/

Преместване на множество файлове или директории

За да преместите няколко файла от една директория в друга, използвайте следния синтаксис:

mv файл1 файл2 файл3 директория1

Например, за да преместите файловете с имена test.txt, test2.txt и test3.txt от текущата директория в директорията ~/Документи , командата ще бъде:

mv test.txt test2.txt test3 ~/Документи/

По същия начин, за да преместите множество директории от едно местоположение на друго, използвайте следния синтаксис:

mv директория1 директория2 директория3 целева директория

Например, за да преместите файловете с имена test.txt, test2.txt и test3.txt от текущата директория в директорията ~/Документи , командата ще бъде:

mv test.txt test2.txt test3 ~/Документи/

По същия начин, за да преместите множество директории от едно местоположение на друго, използвайте следния синтаксис:

mv директория1 директория2 директория3 целева директория

Например, за да преместите директориите с име testdir1 , testdir2 и testdir3 от текущата директория в директорията ~/Документи , командата ще бъде:

mv testdir1 testdir2 testdir3 ~/Документи/

о същия начин, за да преместите множество директории от едно местоположение на друго, използвайте следния синтаксис:

mv директория1 директория2 директория3 целева директория

Например, за да преместите директориите с име testdir1 , testdir2 и testdir3 от текущата директория в директорията ~/Документи , командата ще бъде:

mv testdir1 testdir2 testdir3 ~/Документи/

Преименуване на файл и директория

С командата mv можете също да преименувате файл или директория. За да преименувате файл, използвайте следния синтаксис:

mv файл1 файл2

Например, за да преименувате файл с име test.txt на test2.txt , командата ще бъде:

mv test.txt test2.txt

Ако файлът test2.txt вече съществува, той ще бъде презаписан от файла test.txt .

За да преименувате директория, използвайте следния синтаксис:

mv директория1 директория2

Например, за да преименувате директория с име testdir1/ на testdir2/, командата ще бъде:

mv testdir1/ testdir2/

Когато преместите файл в друга директория, където вече съществува друг файл със същото име, той по подразбиране презаписва съществуващия файл в целевата директория. Ако искате, можете да кажете на командата mv да пита, преди да презапише съществуващия файл, като използвате опцията mv -i .

Създаване на резервно копие на съществуващ целеви файл

За да избегнете презаписването на вече съществуващия целеви файл, можете също да създадете негов архив в целевата директория, като използвате опцията mv команда -b :

mv -b файл1 директория

Например, имаме файл test.txt , който съществува както в текущата директория, така и в директорията ~/Документи . Преди файлът test.txt в целевата директория да бъде презаписан от изходния файл, можете да създадете негов архив с помощта на опцията -b , както следва:

mv -b test.txt ~/Документи/

Той ще създаде резервния файл в целевата директория със същото име, но с тилда ( ~ ), добавена към него.

test.txt~

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...