WinMerge

WinMerge е приложение което показва разлики между текстови...