Какво е TPM?

(TPM)-Trusted Platform Module (Модул за надеждна платформа) Когато представи Windows...