Какво е Shell Script

Какво е Shell Script

Shell script е компютърна програма, предназначена да бъде изпълнявана от команден...

ip команда в Linux

ip команда в Linux

Команда ip е мощен мрежов инструмент в Linux, която се използва...

ifconfig команда в Linux

ifconfig команда в Linux

ifconfig (конфигурация на интерфейс) е инструмент за управление на мрежата. Използва...