Всичко за конзолните програми и команди от PowerShell, CMD и Bash

Конзолните програми и команди са сред основните инструменти в операционните системи, които ни позволяват да взаимодействаме с компютърната среда посредством текстов интерфейс.

Три от най-популярните конзолни програми са PowerShell, CMD и Bash.

В тази статия ще ви представим общ преглед на тези инструменти и тяхната функционалност.

PowerShell

PowerShell е разработен от Microsoft и е мощен конзолен скриптов език и команден интерпретатор. Той предлага разширени възможности за автоматизация и управление на Windows операционната система. PowerShell използва обекти и команди, наречени "cmdlets", които се използват за извършване на различни задачи. В PowerShell можем да изпълняваме команди за управление на файловата система, мрежовите настройки, регистъра и много други.

Някои от най-често използваните команди в PowerShell са:

Get-ChildItem – извежда списък с файловете и директориите в текущата директория
Set-Location – променя текущата директория
New-Item – създава нов файл или директория
Remove-Item – изтрива файл или директория
Copy-Item – копира файл или директория от едно място на друго
Move-Item – премества файл или директория от едно място на друго
Get-Process – извежда информация за текущите процеси
Stop-Process – спира определен процес
Get-Service – извежда информация за системните услуги
Restart-Service – рестартира определен системен сервиз.

CMD (Command Prompt)

CMD (Command Prompt) е стандартният конзолен интерфейс на Windows. Въпреки че CMD не предлага толкова широк набор от функции като PowerShell, той все пак е полезен за изпълнение на базови операции и команди в операционната система. С CMD можем да стартираме програми, да управляваме файловата система, да конфигурираме мрежови настройки и други подобни дейности. CMD използва команди и синтаксис, които са по-подобни на тези в старите MS-DOS системи.

Някои от най-често използваните команди в CMD са:

dir – извежда списък с файловете и директориите в текущата директория
cd – променя текущата директория
md – създава нова директория
rd – изтрива директория
del – изтрива файл
copy – копира файл от едно място на друго
move – премества файл от едно място на друго
tasklist – извежда списък с текущите процеси
taskkill – спира определен процес
netstat – показва информация за TCP/IP мрежите, включително активните портове на компютъра.

Bash

Bash е стандартният команден интерпретатор и скриптов език за Unix и Linux базирани операционни системи. Той предлага мощни инструменти за автоматизация и управление на системата. Bash командите могат да бъдат използвани за навигация във файловата система, манипулиране на файлове и директории, управление на процесите и конфигуриране на системните настройки.

Благодарение на гъвкавостта си, Bash се използва широко в Linux системите и се счита за едно от най-мощните средства за автоматизация на задачи в командния ред.

Някои от най-често използваните команди в Bash са:

ls – извежда списък с файловете и директориите в текущата директория
cd – променя текущата директория
mkdir – създава нова директория
rm – изтрива файл или директория
cp – копира файл или директория от едно място на друго
mv – премества файл или директория от едно място на друго
ps – извежда списък с текущите процеси
kill – спира определен процес
grep – търси за даден израз във файл или изход от команда
ssh – се свързва към друго устройство чрез SSH (Secure Shell) протокол.

Това са само някои от многото команди, които можете да използвате в PowerShell, CMD и Bash. Всяка от тези конзолни програми предлага богато разнообразие от команди и възможности, които могат да бъдат използвани за изпълнение на различни задачи и автоматизация на операциите във вашия компютър.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...