Основни Bash команди за работа с Unix и Linux операционни системи

Bash е команден интерпретатор, който се използва за изпълнение на команди в Unix и Linux операционни системи. Той предоставя множество команди, които могат да бъдат използвани за работа с файлове, директории, процеси и мрежови връзки.

В тази статия ще разгледаме някои от най-често използваните Bash команди.

Най-често използваните Bash команди

ls – Командата ls се използва за извеждане на списък със съдържанието на директорията.

cd – Командата cd се използва за промяна на работната директория.

mkdir – Командата mkdir се използва за създаване на нова директория.

touch – Командата touch се използва за създаване на нов празен файл или за промяна на датата на съществуващ файл.

rm – Командата rm се използва за изтриване на файл или директория.

cp – Командата cp се използва за копиране на файл от едно място на друго.

mv – Командата mv се използва за преместване на файл от едно място на друго.

cat – Командата cat се използва за извеждане на съдържанието на файл на екрана.

grep – Командата grep се използва за търсене на текст във файлове.

ps – Командата ps се използва за извеждане на информация за процесите, които се изпълняват в момента.

chmod – Командата chmod се използва за промяна на правата на достъп на файлове и директории.

chown – Командата chown се използва за промяна на собственика на файлове и директории.

top – Командата top се използва за извеждане на информация за процесите, които заемат най-много ресурси на системата.

df – Командата df се използва за извеждане на информация за свободното място на дисковете в системата.

du – Командата du се използва за извеждане на информация за заетото място на файлове и директории.

tar – Командата tar се използва за създаване на архиви от файлове и директории.

unzip – Командата unzip се използва за разархивиране на zip архиви.

ping – Командата ping се използва за тестване на мрежовата връзка с друго устройство.

ssh – Командата ssh се използва за отдалечен достъп до друга машина посредством Secure Shell протокола.

curl – Командата curl се използва за изпращане на заявки към уеб сървъри и извличане на информация от тях.

Заключение

Тези команди са само част от множеството функционалности, които предоставя Bash. За да станете по-продуктивни в работата с Unix и Linux операционни системи, е важно да знаете как да използвате различните команди и да се запознаете с техните възможности.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...