Как да инсталираме Dashy на Docker с Docker Compose?

Какво е Dashy?

Dashy е самостоятелно хоствано табло за управление с възможност за персонализиране, в което можете да запазвате отметки. Можете да персонализирате вашите отметки да се показват по различни начини. Dashy може също да се интегрира с други самостоятелно хоствани приложения, така че техните данни да могат да се показват на таблото за управление. Можете да използвате Dashy на всичките си устройства.

dashy dashboard

Как да инсталираме Dashy с помощта на Docker-Compose?

За да започнем, ще ни трябва:

Инсталирана версия на Docker и Docker Compose.

Първо актуализирайте системните хранилища:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Лично аз съхранявам всичките си докери в папка докери в домашната си директория. Ако не съществува, създайте тази папка:

mkdir dockers

След това в папката dockers създайте папка, в която ще разположим Dashy.

mkdir dashy

След което в папката dashy създайте два файла: docker compose.yml и conf.yml

vi docker-compose.yml

vi conf.yml

Във файла docker-compose.yml добавяме следното съдържание:

version: '3.3'
services:
  dashy:
    ports:
      - '9898:80'
    volumes:
      - '/root/dockeri/dashboard/conf.yml:/app/public/conf.yml'
    container_name: my-dashboard
    restart: always
    image: 'lissy93/dashy:latest'
networks:
 default:
  name: monitoring-net
  external: true

Записваме информацията с натискане на :wq

Във файла conf.yml добавяме (за момента) примерно съдържание:

---
# Page meta info, like heading, footer text and nav links
pageInfo:
 title: Dashy
 description: Welcome to your new dashboard!
 navLinks:
 - title: GitHub
  path: https://github.com/Lissy93/dashy
 - title: Documentation
  path: https://dashy.to/docs

# Optional app settings and configuration
appConfig:
 theme: colorful

# Main content - An array of sections, each containing an array of items
sections:
- name: Getting Started
 icon: fas fa-rocket
 items:
 - title: Dashy Live
  description: Development a project management links for Dashy
  icon: https://i.ibb.co/qWWpD0v/astro-dab-128.png
  url: https://live.dashy.to/
  target: newtab
 - title: GitHub
  description: Source Code, Issues and Pull Requests
  url: https://github.com/lissy93/dashy
  icon: favicon
 - title: Docs
  description: Configuring & Usage Documentation
  provider: Dashy.to
  icon: far fa-book
  url: https://dashy.to/docs
 - title: Showcase
  description: See how others are using Dashy
  url: https://github.com/Lissy93/dashy/blob/master/docs/showcase.md
  icon: far fa-grin-hearts
 - title: Config Guide
  description: See full list of configuration options
  url: https://github.com/Lissy93/dashy/blob/master/docs/configuring.md
  icon: fas fa-wrench
 - title: Support
  description: Get help with Dashy, raise a bug, or get in contact
  url: https://github.com/Lissy93/dashy/blob/master/.github/SUPPORT.md
  icon: far fa-hands-helping
 - title: Urocibg
  description: Получете помощ за windows и Linux
  url: https://urocibg.eu/
  icon: far fa-hands-helping
 

Записваме информацията с натискане на :wq

Стартираме docker-compose файла със:

docker compose up -d

След като командата приключи, можете да проверите, дали докерът се е стартирал:

docker ps

След това ще получим достъп до услугите на dashy, работещи в Docker през уеб браузъра:

http://SERVER_IP:9898

Ако искате да използвате различни примерни конфигурационни файлове за Dashy, можете да намерите списък ТУК

Demo1 и Demo2

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...