Как да инсталираме Nextcloud с Docker Compose на Ubuntu 22.04?

Nextcloud е идеалното решение за самостоятелно хоствана алтернатива на Google Drive или Dropbox.

Няма да ви обяснявам защо трябва да използвате Nextcloud. Вместо това ще ви покажа как да инсталирате Nextcloud сървър с Docker и Docker-Compose.

Ето какво ще ви трябва преди да продължите напред:

Linux сървър – физически, виртуална машина или в облачен сървър.

Docker и Docker Compose да са инсталирани на вашия Linux сървър.

Моля, проверете това ръководство, ако искате да инсталирате Docker и Docker Compose.

Как да инсталираме Nextcloud с Docker-Compose?

Лично аз съхранявам всичките си докери в папка докери в домашната си директория. Ако не съществува, създайте тази папка:

mkdir dockers

След това в папката dockers създайте папка, в която ще разположим Nextcloud

mkdir nextcloud

След което в папката nextcloud създайте файл docker-compose.yml

vi docker-compose.yml

Във файла docker-compose.yml добавяме следното съдържание:

version: '2'

networks:
 default:
  name: monitoring-net
  external: true

volumes:
 nextcloud:
 db:

services:
 db:
  image: mariadb
  restart: always
  command: --transaction-isolation=READ-COMMITTED --binlog-format=ROW
  volumes:
   - ./db:/var/lib/mysql
  environment:
   - MYSQL_ROOT_PASSWORD=asdqwe123
   - MYSQL_PASSWORD=next123
   - MYSQL_DATABASE=nextcloud
   - MYSQL_USER=nextcloud

 app:
  image: nextcloud:production
  restart: always
  ports:
   - 8086:80
  links:
   - db
  volumes:
   - ./nextcloud:/var/www/html
  environment:
   - MYSQL_PASSWORD=next123
   - MYSQL_DATABASE=nextcloud
   - MYSQL_USER=nextcloud
   - MYSQL_HOST=db
   - NEXTCLOUD_TRUSTED_DOMAINS="nextcloud.urocibg.eu 78.128.88.290 10.10.10.110"
   - TRUSTED_PROXIES=nginx-pm nextcloud.eu
   - OVERWRITEPROTOCOL=https
   - OVERWRITECLIURL=nextcloud.urocibg.eu

Внимание! Не забравяйте да смените:

nextcloud.urocibg.eu – с вашият домейн (ако имате такъв)

78.128.88.290 с вашето реално ip

10.110.110.110 с ip-то на вашият сървър

Записваме информацията с натискане на :wq

Стартираме docker-compose файла със:

docker compose up -d

След като командата приключи, можете да проверите, дали докерът се е стартирал:

docker ps

Прегледайте ip адреса на сървъра и порта, споменат във файла docker-compose.yml

След това ще получим достъп до услугите на nextcloud, работещи в Docker през уеб браузъра:

http://SERVER_IP:8086

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...