Как да инсталираме Pi-hole с Docker Compose на Ubuntu 22.04?

Pi-hole е приложение за блокиране на реклама на мрежово ниво на Linux и интернет проследяване , което действа като DNS sinkhole и по избор DHCP сървър , предназначен за използване в частна мрежа .

Той е предназначен за вградени устройства с ниска мощност и мрежови възможности, като Raspberry Pi, но може да се инсталира на почти всяка Linux машина.

Pi-hole има способността да блокира традиционни реклами на уебсайтове, както и реклами на нетрадиционни места, като смарт телевизори и реклами на мобилни операционни системи.

Как да инсталираме Pi-hole с Docker-Compose?

За да започнем, ще ни трябва:

Инсталирана версия на Docker и Docker Compose.

Първо актуализирайте системните хранилища:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Лично аз съхранявам всичките си докери в папка докери в домашната си директория. Ако не съществува, създайте тази папка:

mkdir dockers

След това в папката dockers създайте папка, в която ще разположим Pi-hole

mkdir pi-hole

След което в папката Pi-hole създайте файл docker-compose.yml

vi docker-compose.yml

Във файла docker-compose.yml добавяме следното съдържание:

version: "3"
services:
 pihole:
  container_name: pihole
  image: pihole/pihole:latest
  ports:
   - "67:67/udp" 
   - "9988:80/tcp"
  environment:
   TZ: 'Europe/Sofia'
   WEBPASSWORD: 'parola'
  volumes:
   - './etc-pihole:/etc/pihole'
   - './etc-dnsmasq.d:/etc/dnsmasq.d'
  cap_add:
   - NET_ADMIN # Required if you are using Pi-hole as your DHCP server, else not needed
  restart: unless-stopped
networks:
 default:
  name: monitoring-net
  external: true

Записваме информацията с натискане на :wq

Внимание! Не забравяйте да промените < WEBPASSWORD: 'parola' > с вашата парола

Стартираме docker-compose файла със:

docker compose up -d

Docker Compose ще отиде в Docker Hub и ще извлече необходимите изображения и ще ги конфигурира за нас.

След като командата приключи, можете да проверите, дали докерът се е стартирал:

docker ps

След това ще получим достъп до услугите на Pi-hole, работещи в Docker през уеб браузъра:

http://SERVER_IP:9988

pihole_dashboard

За вход, използвайте паролата, която сте записали по горе в docker-compose.yml файла.

Pi-hole УЕБ Администраторска парола

Ако по някаква причина решите да смените паролата, можем да извикаме командата pihole вътре в контейнера, за да зададем нова парола.

sudo docker-compose run pihole pihole -a -p

С тази команда казваме на Docker Compose да изпълни командата pihole -a -p вътре в контейнера pihole . Ще бъдете подканени да въведете и потвърдите нова парола.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...