Как да инсталираме Portainer с Docker Compose на Ubuntu 22.04?

Какво е Portainer?

Portainer е инструмент, който опростява управлението и поддръжката на контейнерите на Docker. Той ви помага да ускорите внедряването, опростява миграциите и позволява наблюдение и решаване на проблеми по бърз и интуитивен начин. Той се управлява чрез уеб интерфейс.

Как да инсталираме Portainer чрез Docker Compose?

За да започнем, ще ни трябва:

Инсталирана най-новата версия на Docker и Docker Compose.

Като начало трябва да създадем Docker контейнер чрез Docker composer. Това включва създаване на файл docker-compose.yml с дефиницията на контейнера, както е показано по-долу:

mkdir -p portainer
cd portainer
vi docker-compose.yml

Във файла docker-compose.yml добавяме следното съдържание:

version: '3'

services:
 portainer:
  image: portainer/portainer-ce:latest
  container_name: portainer
  restart: unless-stopped
  security_opt:
   - no-new-privileges:true
  volumes:
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
   - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
   - ./portainer-data:/data
  ports:
- 9000:9000
networks:
 default:
  name: monitoring-net
  external: true

Записваме информацията с натискане на :wq

Изпълняваме контейнера с помощта на Docker Compose:

docker compose up -d

След това ще получим достъп до услугата на Portainer, работеща в Docker през уеб браузъра:

http://SERVER_IP:9000/

Създаваме потребителски идентификационни данни на администратор, като попълваме формата:

Portainer create administrator user

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...