Как да инсталираме s-pdf на Docker с Docker Compose

Как да инсталираме s-pdf на Docker с Docker Compose

Docker е мощен инструмент за създаване и управление на контейнери. Той опростява разработването, разгръщането и стартирането на приложения в изолирани среди. Docker Compose е допълнение към Docker, което позволява да се дефинират и управляват многоконтейнерни приложения. В тази статия ще разгледаме как да инсталираме s-pdf на Docker, използвайки Docker Compose.

Какво е s-pdf?

s-pdf е приложение за обработка на PDF файлове, което предлага различни функции, включително OCR (оптично разпознаване на символи). Това го прави изключително полезно за автоматизиране на задачи, свързани с PDF документи.

Предварителни изисквания

За да следвате този урок, ще ви трябва:

Linux сървър – физически, виртуална машина или облачен сървър.

Docker и Docker Compose да са инсталирани на вашия Linux сървър.

Моля, проверете това ръководство, ако искате да инсталирате Docker и Docker Compose.

Лично аз съхранявам всичките си докери в папка докери (dockers) в домашната си директория.

Ако не съществува, създайте тази папка:

mkdir dockers

След това в папката dockers създайте папка, в която ще разположим s-pdf

mkdir s-pdf

След което в папката s-pdf създайте файл с име docker docker-compose.yml

vi docker-compose.yml

Във файла docker compose.yml добавяме следното съдържание:

version: '3.3'
services:
 stirling-pdf:
  image: frooodle/s-pdf:latest
  ports:
   - '8448:8080'
  volumes:
   - /root/dockers/pdf/trainingData:/usr/share/tessdata # Required for extra OCR languages
   - /root/dockers/pdf/extraConfigs:/configs
  environment:
   - DOCKER_ENABLE_SECURITY=false
   - INSTALL_BOOK_AND_ADVANCED_HTML_OPS=false
   - LANGS=bg_BG

networks:
 default:
  name: fedya-eu
  external: true

Обяснение на конфигурацията

 • version: Определя версията на Docker Compose файла. В случая използваме версия 3.3.
 • services: Определя различните контейнери, които ще стартираме.
 • stirling-pdf: Името на нашия контейнер.
  • image: Използва frooodle/s-pdf:latest като Docker образ.
  • ports: Пренасочва порт 8448 на хоста към порт 8080 в контейнера.
  • volumes: Монтира локални директории в контейнера за допълнителни OCR езици и конфигурации.
  • environment: Определя променливи на средата за конфигуриране на приложението.
  • networks: Определя мрежата, която контейнерът ще използва.

Създаване на потребителски дефинирана мрежа

За да използвате мрежата fedya-eu, трябва да я създадете преди стартиране на контейнерите:

docker network create fedya-eu

Стартиране на Docker Compose

Сега, когато сте конфигурирали docker-compose.yml файла и сте създали мрежата, можете да стартирате s-pdf:

Навигирайте до директорията, където се намира docker-compose.yml файла:

cd /path/to/your/docker-compose-directory

Стартирайте Docker Compose:

docker-compose up -d

Флагът -d указва на Docker Compose да стартира контейнерите в режим на заден план.

Проверка на инсталацията

След стартирането на Docker Compose, проверете дали контейнерът работи правилно:

docker-compose ps

Трябва да видите списък с работещи контейнери и техния статус.

Достъп до приложението

  Отворете уеб браузър и навигирайте до http://localhost:8448 или http://YOUR_SERVER_IP:8448, за да получите достъп до s-pdf.

  Управление на контейнерите

  Можете да управлявате контейнерите, използвайки следните команди:

  Спиране на контейнерите:

  docker-compose down
  

  Рестартиране на контейнерите:

  docker-compose restart
  

  Преглед на логовете на контейнерите:

  docker-compose logs -f
  

  Заключение

  Инсталирането на s-pdf с Docker Compose е сравнително лесен процес, който включва инсталиране на Docker, Docker Compose, конфигуриране на Docker Compose файл и стартиране на контейнерите. Следвайки тези стъпки, можете бързо да разположите и управлявате s-pdf на вашия сървър. Този метод не само улеснява процеса, но и осигурява изолирана и лесно управляемо среда за работа с PDF документи.

  Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

  Telegram Logo
  Avatar photo

  Fedia

  Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

  Може да харесате още...