Как да инсталираме VS Code на Docker с Docker Compose

visual Studio Code

Какво е 'VS Code'?

Visual Studio Code (VS Code) е свободен и отворен сорс текстов редактор, разработен от Microsoft. Той е на разположение за различни операционни системи, включително Windows, macOS и Linux.

VS Code предлага множество функционалности, които го правят популярен избор сред разработчиците на софтуер.

Какво е Docker?

Docker е отворен софтуеров проект, който предоставя технология за контейнеризация на приложения. Той позволява пакетиране на софтуерни приложения и всичките им зависимости в контейнер. Той може да бъде изпълнен върху всяка платформа, поддържаща Docker.

Какво е Docker Compose?

Docker Compose е инструмент, който позволява дефиниране и управление на множество Docker контейнери като единна система.

В тази статия ще разгледаме как да използваме Docker Compose за инсталиране и конфигуриране на VS Code. Следвайте стъпките по-долу, за да започнете.

Предпоставки

За да следвате този урок, ще ви трябва:

Linux сървър – физически, виртуална машина или облачен сървър.

Docker и Docker Compose – да са инсталирани на вашия Linux сървър.

Моля, проверете това ръководство, ако искате да инсталирате Docker и Docker Compose.

Лично аз съхранявам всичките си докери в папка докери (dockers) в домашната си директория.

Ако не съществува, създайте тази папка:

mkdir dockers

След това в папката dockers създайте папка, в която ще разположим VS Code

mkdir code-server

След което в папката code-server създайте файл с име docker docker-compose.yml

vi docker-compose.yml

Във файла docker compose.yml добавяме следното съдържание:

version: "2.1"
services:
 code-server:
  image: lscr.io/linuxserver/code-server:latest
  container_name: code-server
  environment:
#   - PUID=1000
#   - PGID=1000
   - TZ=Europe/Sofia
   - PASSWORD=parola
#   - HASHED_PASSWORD= #optional
   - SUDO_PASSWORD=parola123
#   - SUDO_PASSWORD_HASH= #optional
   - PROXY_DOMAIN= #optional
   - DEFAULT_WORKSPACE=/config/workspace #optional
  volumes:
   - ./config:/config
  ports:
   - 8007:8443
  restart: unless-stopped
networks:
 default:
  name: monitoring-net
  external: true

Записваме информацията с натискане на :wq

Стартираме docker-compose файла :

docker compose up -d

Това ще изгради и стартира контейнерите, описани във вашия Docker Compose файл. Флагът -d позволява контейнерите да работят във фонов режим.

След като командата приключи, можете да проверите, дали докерът се е стартирал:

docker ps

След това ще получим достъп до услугите на VS Code, работещи в Docker през уеб браузъра:

http://SERVER_IP:8007

Заключение

С използването на Docker Compose можете лесно да инсталирате и конфигурирате Visual Studio Code (VS Code) и свързаните му контейнери. Това улеснява развитието, разгръщането и управлението на комплексни приложения, които изискват множество сервизи и компоненти.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...