Как да инсталирате няколко софтуерни приложения на Ubuntu с помощта на скрипт?

Ако често инсталирате софтуерни приложения на Ubuntu, знаете, че това може да бъде малко досадно и времеемко. За да опростите процеса на инсталиране, можете да използвате скрипт, който ще инсталира няколко приложения от един път.

В тази статия ще ви покажа как да направите това с помощта на скрипт.

Какво представлява скриптът?

#!/bin/bash

echo "installing bla-bla"
mkdir ~/temp-install
sudo apt-get install vim git net-tools apt-transport-https curl -y
sudo add-apt-repository ppa:appimagelauncher-team/stable
sudo apt update

echo "Install AppImageLauncher"
sudo apt-get install appimagelauncher -y
wget -O ~/temp-install/viber.AppImage https://download.cdn.viber.com/desktop/Linux/viber.AppImage
ail-cli integrate ~/temp-install/viber.AppImage
cd ~/Applications/
chmod 755 viber*
./viber*.AppImage &
cd ~

# install nextcloud
echo "Installing nextcloud appimage"
wget -O ~/temp-install/Nextcloud-3.6.1-x86_64.AppImage https://github.com/nextcloud/desktop/releases/download/v3.6.1/Nextcloud-3.6.1-x86_64.AppImage
ail-cli integrate ~/temp-install/Nextcloud-3.6.1-x86_64.AppImage
cd ~/Applications/
chmod 755 Nextcloud*
./Nextcloud*.AppImage &
cd ~
#install brave browser
echo "Installing Brave Browser"

sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/brave-browser-archive-keyring.gpg https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/brave-browser-archive-keyring.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/brave-browser-archive-keyring.gpg arch=amd64] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ stable main"|sudo tee /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release.list
sudo apt update
sudo apt install brave-browser -y

#install google-chrome
echo "Installing google-chrome"
wget -O ~/temp-install/google-chrome-stable_current_amd64.deb https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
sudo dpkg -i ~/temp-install/google-chrome-stable_current_amd64.deb

Скриптът е написан на Bash и включва команди за инсталиране на няколко софтуерни приложения – VIM, GIT, net-tools, apt-transport-https, curl, AppImageLauncher, Viber, Nextcloud, Brave Browser и Google Chrome.

Той също така включва команди за интегриране и стартиране на някои от тези приложения.

Как да използвате скрипта

За да използвате скрипта, трябва да го изтеглите и да го запазите на вашия компютър в текстов файл с примерно име "install.sh".

След това трябва да му дадете разрешение за изпълнение с командата chmod +x install.sh.

След като сте готови, можете да стартирате скрипта, като изпълните командата ./install.sh.

Скриптът ще започне да инсталира софтуерните приложения по един след друг.

Какво правят командите в скрипта

Командите в скрипта правят следното:

mkdir ~/temp-install – създава директория за временно изтегляне на файлове

sudo apt-get install vim git net-tools apt-transport-https curl -y – инсталира VIM, GIT, net-tools, apt-transport-https и curl

sudo add-apt-repository ppa:appimagelauncher-team/stable – добавя AppImageLauncher репозитория към списъка с репозитории на Ubuntu

sudo apt update – актуализира списъка с репозитории на Ubuntu

sudo apt-get install appimagelauncher -y – инсталира AppImageLauncher

wget -O ~/temp-install/viber.AppImage https://download.cdn.viber.com/desktop/Linux/viber.AppImage – изтегля Viber AppImage в директорията за временно изтегляне

ail-cli integrate ~/temp-install/viber.AppImage – интегрира Viber AppImage в системата

cd ~/Applications/ – преминава в директорията "Applications"

chmod 755 viber* – задава права за изпълнение на Viber AppImage

./viber*.AppImage & – стартира Viber AppImage

cd ~ – преминава в началната директория

wget -O ~/temp-install/Nextcloud-3.6.1-x86_64.AppImage https://github.com/nextcloud/desktop/releases/download/v3.6.1/Nextcloud-3.6.1-x86_64.AppImage – изтегля Nextcloud AppImage в директорията за временно изтегляне

ail-cli integrate ~/temp-install/Nextcloud-3.6.1-x86_64.AppImage – интегрира Nextcloud AppImage в системата

cd ~/Applications/ – преминава в директорията "Applications"

chmod 755 Nextcloud* – задава права за изпълнение на Nextcloud AppImage

./Nextcloud*.AppImage & – стартира Nextcloud AppImage

cd ~ – преминава в началната директория

sudo curl -fsSLo /usr/share/keyrings/brave-browser-archive-keyring.gpg https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/brave-browser-archive-keyring.gpg – изтегля ключ за инсталиране на Brave Browser

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/brave-browser-archive-keyring.gpg arch=amd64] https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com/ stable main"|sudo tee /etc/apt/sources.list.d/brave-browser-release.list – добавя Brave Browser репозитория към списъка с репозитории на Ubuntu

sudo apt update – актуализира списъка с репозитории на Ubuntu

sudo apt install brave-browser -y – инсталира Brave Browser

wget -O ~/temp-install/google-chrome-stable_current_amd64.deb https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb – изтегля Google Chrome в директорията за временно изтегляне

sudo dpkg -i ~/temp-install/google-chrome-stable_current_amd64.deb – инсталира Google Chrome

Какво представлява AppImageLauncher

AppImageLauncher е инструмент, който улеснява инсталирането и използването на AppImage приложения на Linux. Той позволява на потребителите да интегрират AppImage приложенията в системата си и да ги стартират като обикновени приложения.

Заключение

С помощта на скрипта, който ви показах, можете да инсталирате няколко софтуерни приложения на Ubuntu по-бързо и по-лесно. Надявам се, че това ще ви помогне да подобрите производителността си и да направите инсталирането на приложения по-удобно.

Може да ви е интересно да прочетете още: 5 полезни скрипта на Python, които ще ви улеснят работата

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...