Команди в Proxmox

Инсталиране и използване на Proxmox

Proxmox VE е мощна платформа за виртуализация, която позволява на потребителите да създават и управляват виртуални машини (VM) и контейнери. Тя предлага широк набор от функции и възможности, които я правят подходяща за широк спектър от приложения.

За да използвате Proxmox VE ефективно, е важно да знаете основните команди. В тази статия ще разгледаме едни от най-важните команди, които ще ви помогнат да започнете.

Команди с pct

Компонентът pct е команден интерфейс за управление на контейнери в Proxmox VE. Той може да се използва за създаване, стартиране, спиране, рестариране и управление на контейнери.

Ето някои от най-важните команди pct:

pct create

Тази команда създава нов контейнер.

Пример:

pct create mycontainer

Тази команда ще създаде нов контейнер с името mycontainer.

pct start

Тази команда стартира контейнер.

Пример:

pct start mycontainer

Тази команда ще стартира контейнера mycontainer.

pct stop

Тази команда спира контейнер.

Пример:

pct stop mycontainer

Тази команда ще спре контейнера mycontainer.

pct restart

Тази команда рестартира контейнер.

Пример:

pct restart mycontainer

Тази команда ще рестартира контейнера mycontainer.

pct list

Тази команда показва списък с всички контейнери.

Пример:

pct list

Тази команда ще покаже списък с всички контейнери.

pct delete

Тази команда изтрива контейнер.

Пример:

pct delete mycontainer

Тази команда ще изтрие контейнера mycontainer.

Ето някои други команди pct, които могат да бъдат полезни:

pct set

Тази команда задава опции за контейнер.

Пример:

pct set mycontainer --memory 1024

Тази команда ще зададе паметта на контейнера mycontainer на 1024 MB.

pct enter

Тази команда стартира конзола за контейнер.

Пример:

pct enter mycontainer

Тази команда ще стартира конзола за контейнера mycontainer.

pct mount

Тази команда монтира файлова система в контейнер.

Пример:

pct mount mycontainer /mnt/mydisk

Тази команда ще монтира файловата система /mnt/mydisk в контейнера mycontainer.

pct snapshot

Тази команда създава моментна снимка на контейнер.

Пример:

pct snapshot mycontainer mysnapshot

Тази команда ще създаде моментна снимка на контейнера mycontainer с името mysnapshot.

pct restore

Тази команда възстановява контейнер от моментна снимка.

Пример:

pct restore mycontainer mysnapshot

Тази команда ще възстанови контейнера mycontainer от моментната снимка mysnapshot.

За повече информация за всяка команда pct можете да използвате помощната команда

pct <команда> -h

Пример:

pct create -h

Тази команда ще покаже помощната информация за командата pct create.

Команди с pmx

1. pmx

Командата pmx е универсален инструмент, който може да се използва за изпълнение на различни задачи в Proxmox VE. Тя може да се използва за стартиране, спиране, рестариране и управление на виртуални машини и контейнери.

Пример:

pmx start vm01

Тази команда ще стартира виртуалната машина vm01.

2. pvesd

Командата pvesd се използва за управление на хост системата на Proxmox VE. Тя може да се използва за проверка на състоянието на системата, управление на ресурсите и изпълнение на диагностични задачи.

Пример:

pvesd status

Тази команда ще покаже състоянието на хост системата на Proxmox VE.

3. pvefstab

Командата pvefstab се използва за управление на файловата система на хост системата на Proxmox VE. Тя може да се използва за създаване, изтриване и редактиране на файлови системи.

Пример:

pvefstab create /mnt/new

Тази команда ще създаде нова файлова система на /mnt/new.

4. pve-qemu-img

Командата pve-qemu-img се използва за управление на виртуални твърди дискове (VHD). Тя може да се използва за създаване, изтриване и редактиране на VHD.

Пример:

pve-qemu-img create /var/lib/vz/images/vm01/disk.qcow2 10G

Тази команда ще създаде нов VHD с размер 10 GB за виртуалната машина vm01.

5. pve-stat

Командата pve-stat се използва за получаване на статистически данни за виртуалните машини и контейнерите. Тя може да се използва за проверка на използването на ресурси, производителността и други параметри.

Пример:

pve-stat

Тази команда ще покаже обобщение на статистически данни за всички виртуални машини и контейнери.

6. pve-cluster

Командата pve-cluster се използва за управление на кластери от Proxmox VE. Тя може да се използва за създаване, присъединяване, изключване и управление на кластери.

Пример:

pve-cluster create mycluster

Тази команда ще създаде нов кластер с името mycluster.

7. pve-ha

Командата pve-ha се използва за управление на отказоустойчивост в Proxmox VE. Тя може да се използва за създаване, конфигуриране и управление на отказоустойчиви конфигурации.

Пример:

pve-ha create mycluster

Тази команда ще създаде нов отказоустойчив кластер с името mycluster.

8. pve-storage

Командата pve-storage се използва за управление на съхранението в Proxmox VE. Тя може да се използва за създаване, изтриване и управление на съхранителни пулове, томове и обекти.

Пример:

pve-storage create mypool

Тази команда ще създаде нов съхранителен пул с името mypool.

9. pve-lxc

Командата pve-lxc се използва за управление на контейнери в Proxmox VE. Тя може да се използва за създаване, стартиране, спиране и управление на контейнери.

Пример:

pve-lxc create mycontainer

Тази команда ще създаде нов контейнер с името mycontainer.

10. pve-firewall

Командата pve-firewall се използва за управление на защитната стена в Proxmox VE. Тя може да се използва за създаване, редактиране и управление на правила за достъп.

Пример:

pve-firewall add rule in ip4 tcp 80 0.0.0.0/0

Тази команда ще добави правило, което позволява достъп до TCP порт 80 от всички IP адреси.

За повече информация за всяка команда можете да използвате помощната команда

pve <команда> -h

Пример:

pve-firewall -h

Тази команда ще покаже помощната информация за командата pve-firewall.

Ето някои допълнителни съвети за използването на Proxmox VE

  • Винаги използвайте актуална версия на Proxmox VE.
  • Правете резервни копия на вашите виртуални машини и контейнери редовно.
  • Използвайте силни пароли за достъп до вашата Proxmox VE инсталация.
  • Защитете вашата Proxmox VE инсталация от външни атаки.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...