Скрипт за инсталиране на VirtualBox в Ubuntu.

инсталиране на VirtualBox в Ubuntu

Това е скрипт, който инсталира VirtualBox и разширителния пакет на Linux Mint, Ubuntu или друга Debian базирана система.

Какво е VirtualBox?

VirtualBox е свободен и отворен софтуер за виртуализация, който позволява създаването и управлението на виртуални машини (ВМ).

Виртуалната машина е програмно дефинирано изпълнение на компютърна система, която се изпълнява в рамките на друга операционна система или хост система.

С VirtualBox можете да създавате и използвате виртуални машини на различни операционни системи, като Windows, Linux, macOS и други.

Това ви позволява да изпълнявате различни операционни системи на един и същи физически компютър без да се налага да инсталирате допълнителни хардуерни компоненти или да стартирате компютрите на различни операционни системи непосредствено.

Създаване на скрипта

За да започнем, ще създадем Bash скрипт, който автоматично ще инсталира VirtualBox и неговия разширителен пакет.

#!/bin/bash

# Инсталиране на VirtualBox на Linux Mint

# Инсталиране на нужните зависимости
sudo apt update
sudo apt install -y curl

# Изтегляне и добавяне на ключа на Oracle VirtualBox
curl -fsSL https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc | sudo apt-key add -

# Добавяне на репозиторито на VirtualBox
echo "deb [arch=amd64] http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian $(lsb_release -cs) contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list

# Инсталиране на VirtualBox
sudo apt update
sudo apt install -y virtualbox

# Инсталиране на разширителния пакет за VirtualBox
VER=$(VBoxManage --version | grep -oP '\d+\.\d+\.\d+')
EXT_PACK_URL="https://download.virtualbox.org/virtualbox/$VER/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-$VER.vbox-extpack"
wget "$EXT_PACK_URL" -O Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-$VER.vbox-extpack
sudo VBoxManage extpack install Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-$VER.vbox-extpack

# Добавяне на потребителя в групата vboxusers
sudo usermod -a -G vboxusers "$(whoami)"

echo "Инсталирането на VirtualBox и разширителния пакет е завършено."
echo "Моля, излезете и влезете отново, за да се актуализира членството ви в групата vboxusers."

Запишете горния код във файл с разширение .sh, например install_virtualbox.sh

Отворете терминал.

Навигирайте до директорията, където сте запазили скрипта install_virtualbox.sh.

Изпълнете командата chmod +x install_virtualbox.sh, за да добавите разрешения за изпълнение на скрипта.

Изпълнете командата ./install_virtualbox.sh, за да стартирате скрипта.

Скриптът ще започне процеса на инсталиране на VirtualBox.

Скриптът ще извърши следните стъпки:

Инсталира необходимите зависимости и инструменти като curl.

Изтегля и добавя ключа на Oracle VirtualBox.

Добавя репозиторието на VirtualBox в системата.

Инсталира VirtualBox.

Изтегля разширителния пакет, съответстващ на инсталираната версия на VirtualBox.

Инсталира разширителния пакет.

Добавя текущия потребител в групата vboxusers.

Извежда съобщение за успешното приключване на инсталацията и подканва потребителя да излезе и влезе отново, за да се актуализира членството в групата vboxusers.

Ако по някаква причина решите да деинсталирате VirtualBox, просто изпълнете следната команда:

sudo apt remove -y virtualbox

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...