вторник 16 октомври 2018
  • :
  • :

Сменя MAC адреса на мрежовата карта

Control panel =>Network connections  =>Local area connection =>Десен бутон с мишката Properties

=general tab даваме =>Configure =>Advanced =>“network address