неделя 19 май 2019
  • :
  • :

Сменя MAC адреса на мрежовата карта

Control panel =>Network connections  =>Local area connection =>Десен бутон с мишката Properties

=general tab даваме =>Configure =>Advanced =>“network address

 

 

0