15 команди за събиране на системна и хардуерна информация в Linux:

Linux е популярна операционна система, която се използва широко в индустрията на компютрите и сървърните системи. В Linux има множество команди, които можем да използваме, за да получим информация за системата и хардуера, който се използва.

В тази статия ще разгледаме 15 от най-полезните команди за събиране на системна и хардуерна информация в Linux.

uname -a

Командата uname -a ни показва информация за ядрото на Linux и хардуера, който се използва. Тази команда показва информация като име на операционната система, версия на ядрото, архитектура на хардуера и друга полезна информация.

lsb_release -a

Командата lsb_release -a показва информация за операционната система, която използвате. Тази команда показва информация като име на дистрибуцията, версия на дистрибуцията и друга полезна информация.

df -h

Командата df -h показва информация за свободното пространство на диска. Тази команда показва информация като размер на диска, свободно пространство и използвано пространство.

free -m

Командата free -m показва информация за свободната памет в системата. Тази команда показва информация като общ размер на паметта, използвана памет и свободна памет.

top

Командата top показва информация за текущите процеси в системата. Тази команда показва информация като използвана памет, процесорно време и друга полезна информация.

ps aux

Командата ps aux показва информация за процесите, които работят в системата. Тази команда показва информация като идентификатор на процеса, потребителско име, използвана памет и друга полезна информация.

ifconfig

Командата ifconfig показва информация за мрежовите интерфейси на системата. Тази команда показва информация като IP адрес, мрежова маска, MAC адрес и друга полезна информация за всеки мрежов интерфейс.

lspci

Командата lspci показва информация за PCI устройствата, които са свързани към системата. Тази команда показва информация като име на устройството, тип на устройството, версия на устройството и друга полезна информация.

lsusb

Командата lsusb показва информация за USB устройствата, които са свързани към системата. Тази команда показва информация като име на устройството, производител, модел и друга полезна информация.

dmidecode

Командата dmidecode показва информация за хардуерните компоненти на системата. Тази команда показва информация като производител, модел, сериен номер и друга полезна информация за всеки хардуерен компонент.

hwinfo

Командата hwinfo показва информация за хардуерните компоненти на системата. Тази команда показва информация като производител, модел, версия и друга полезна информация за всеки хардуерен компонент.

lsblk

Командата lsblk показва информация за блочните устройства на системата, като например хард дискове и USB флаш устройства. Тази команда показва информация като име на устройството, размер, файлова система и друга полезна информация.

fdisk -l

Командата fdisk -l показва информация за дисковите разделите в системата. Тази команда показва информация като име на дисковия раздел, размер, файлова система и друга полезна информация.

ethtool

Командата ethtool показва информация за Ethernet мрежовите интерфейси. Тази команда показва информация като скорост на мрежата, дуплексен режим, MAC адрес и друга полезна информация.

lshw

Командата lshw показва подробна информация за хардуерните компоненти на системата. Тази команда показва информация като производител, модел, версия, сериен номер и друга полезна информация за всеки хардуерен компонент.

В заключение, знанието за командите за събиране на системна и хардуерна информация в Linux е от голяма полза за потребителите на тази операционна система. Тези команди позволяват на потребителите да получат достъп до подробна информация за хардуерните компоненти, мрежовите интерфейси и други системни компоненти, което може да помогне за диагностициране на проблеми, оптимизиране на работата и подобряване на ефективността на системата.

Статията представя 15 от най-полезните команди за събиране на информация, които са лесни за употреба и предоставят подробна информация. От uname до lshw, всички тези команди са от голяма помощ за администраторите на системи, разработчиците и всички други, които работят с Linux.

Накрая, събирането на системна и хардуерна информация е важна част от поддръжката и управлението на Linux системи. Командите, описани в тази статия, могат да бъдат използвани за решаване на проблеми, анализ на производителността и оптимизиране на системата, което може да доведе до по-добро и ефективно използване на технологията.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...