20 команди на PowerShell, които всеки трябва да знае

PowerShell е мощен и удобен инструмент за управление на операционната система на Windows. Командите на PowerShell могат да бъдат използвани за автоматизиране на рутинните задачи, за управление на потребителския интерфейс и за много други цели.

В тази публикация ще разгледаме 20 от най-полезните команди на PowerShell, които всеки трябва да знае.

Команди на Windows powershell

Get-Help – тази команда показва помощна информация за други команди на PowerShell. Можете да я използвате, за да научите повече за синтаксиса и параметрите на други команди.

Get-Process – тази команда показва списък с всички процеси, които се изпълняват в момента върху компютъра.

Get-Service – тази команда показва списък с всички услуги, които са инсталирани на компютъра.

Get-ChildItem – тази команда показва списък с всички файлове и папки в дадена директория.

Set-ExecutionPolicy – тази команда позволява или забранява изпълнението на скриптове в PowerShell.

Set-ItemProperty – тази команда позволява настройване на свойства на файлове и папки, като например скриване или разкриване на тяхното съдържание.

New-Item – тази команда създава нов файл или папка в дадена директория.

Remove-Item – тази команда изтрива файл или папка от дадена директория.

Copy-Item – тази команда копира файл или папка от една директория в друга.

Move-Item – тази команда премества файл или папка от една директория в друга.

Rename-Item – тази команда преименува файл или папка.

Get-Content – тази команда показва съдържанието на даден файл.

Set-Content – тази команда записва съдържание в даден файл.

Select-Object – тази команда позволява избиране на определени свойства на обектите, които се показват в списъците.

Sort-Object – тази команда сортира обектите в списъците.

Measure-Object – тази команда показва статистическа информация за обектите в списъците, като например броя на елементите или средната стойност на числовите данни.

Invoke-Command – тази команда изпълнява команда или скрипт в даден компютър или група от компютри.

Get-EventLog – тази команда показва съдържанието на системния журнал на Windows.

Get-WmiObject – тази команда позволява извличане на информация от WMI (Windows Management Instrumentation).

Test-Connection – тази команда тества връзката с друг компютър или устройство в мрежата.

Заключение

Тези 20 команди на PowerShell са само малка част от възможностите, които предлага този инструмент. С тях можете да управлявате множество аспекти на операционната система на Windows, да автоматизирате рутинни задачи и да подобрите ефективността на работата си.

Ако искате да научите повече за PowerShell, препоръчваме ви да потърсите допълнителна информация и да изпробвате различни команди в среда на тестова машина.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...