ls командни в Linux

ls командни опции

ls главни опции на командата:


ls -a изброява всички файлове, включително скритите, започващ с '.'
ls –color цветен списък [= винаги / никога / автоматично]
ls -d списъчни директории – с '* /'
ls -F добавете един знак от * / => @ | до ентериите
ls -i индексен номер на inode на списъчен файл
ls -l списък с дълъг формат – показване на разрешения
ls -la списък с дълъг формат, включително скрити файлове
ls -lh списък с дълъг формат с четим размер на файла
ls -ls списък с дълъг формат с размер на файла
ls -r списък в обратен ред
ls -R списък рекурсивно дърво директория
ls -s размер на файла на списъка
ls -S сортиране по размер на файла
ls -t сортиране по час и дата
ls -X сортиране по име на разширение

ls примери за команди

Можете да натиснете бутона tab, за да завършите автоматично имената на файлове или папки.

Списък с документи :

$ ls Documents/Books

Списък с директории / начало / потребител / Документи / Книги с абсолютна пътека.

$ ls /home/user/Documents/Books

Списък на основната директория:

$ ls /

Списък на родителската директория:

$ ls ..

Избройте домашната директория на потребителя (например: / home / user):

$ ls ~

Списък с дълъг формат:

$ ls -l

Показване на скрити файлове:

$ ls -a

Списък с дълъг формат и показване на скрити файлове:

$ ls -la

Сортиране по дата / час:

$ ls -t

Сортиране по размер на файла:

$ ls -S

Списък на всички поддиректории:

$ ls *

Рекурсивен списък на дървовидните директории:

$ ls -R

Избройте само текстови файлове с заместващ знак:

$ ls *.txt

ls пренасочване към изходен файл:

$ ls > out.txt

Списък само на директории:

$ ls -d */

Списък на файлове и директории с пълен път:

$ ls -d $PWD/*

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...