Какво е и как да използвате командата Icacls в Windows?

Командата Icacls (Integrity Control Access Control List) е инструмент за управление на разрешенията за файлове и папки в Windows операционната система. Тя може да се използва за да контролира и променя правата на достъп на потребители и групи за определени файлове и директории.

Командата Icacls все още е налична и функционална и в Windows 10/11. Тя може да се използва за управление на разрешенията за файлове и папки в операционната система, както и в предходните версии на Windows.

Една от най-честите задачи, които ИТ специалист или системен администратор изпълнява, е промяна на разрешение на файлов сървър. Използването на командата icacls е много ефективен начин да направите това и аз ще ви обясна как да използвате тази команда в това ръководство.

Важно е да се изпълнява командата с внимание, тъй като неправилното използване може да доведе до нежелани последици за системата и файловете. Винаги се уверявайте, че разбирате какво правите и използвайте командата с оглед да подобрите сигурността и управлението на разрешенията за файлове и папки в системата си.

Синтаксис на icacls

Синтаксисът на командата Icacls е следният:

icacls <File or Folder> [/substitute <SidOld> <SidNew> [{/process}] [{/flush}] [{/reset}] [{/t}] [{/q}] [{/c}] [{/l}] [{/setintegritylevel <level>] [{/save <File>} /S] [{/restore <File>} /S] [{/deny <Sid> <Permission> | /grant <Sid> <Permission> [{/inheritance:e | /inheritance:d | /inheritance:r}]}] [{/remove[:g|:d] <Sid>}] [{/findsid <Sid>}] [{/verify}] [{/help}]

Кратко обяснение на някои от параметрите и опциите в командата:

<File or Folder>- указва името на файла или папката, за които искате да управлявате разрешенията.
/substitute – заменя стария SID с новия във всички разрешения.
/process – продължава да обработва файловете, дори ако има грешки.
/flush – използва се за принудително изчистване на буферите на разрешенията.
/reset – използва се за нулиране на всички разрешения на файл или папка до стандартните си настройки.
/t – обработва дървото на подпапки включително с указаната папка.
/q – използва се за тихо изпълнение без извеждане на допълнителни съобщения.
/c – продължава да изпълнява командата, дори ако има грешки в някои файлове.
/l – използва се за обработка на символни връзки, а не на целевите файлове или папки.
/setintegritylevel – използва се за настройка на нивото на целостта на файловете и папките.
/save – запазва текущите настройки за разрешенията във файл.
/restore – възстановява настройките за разрешенията от указания файл.
/S – използва се за обработка на файловете в дърво от подпапки.
/deny – забранява определените разрешения за указания SID (Security Identifier).
/grant – предоставя определените разрешения на указания SID.
/inheritance:e – установява наследяването на разрешенията като експлицитно за целевия файл или папка.

/inheritance:d – наследяването на разрешенията е забранено за целевия файл или папка.
/inheritance:r – установява наследяването на разрешенията на целевия файл или папка спрямо неговите родителски папки.
/remove[:g|:d] – премахва определения SID (Security Identifier) от списъка с разрешения на файл или папка. Опционално можете да укажете дали желаете да премахнете групови разрешения (:g) или разрешения за наследяване (:d).
/findsid – извежда всички файлове и папки, за които SID (Security Identifier) е съгласуващ с указаният.
/verify – проверява всички файлове и папки, за да се увери, че разрешенията са коректни.
/help – показва помощ за синтаксиса и опциите на командата.

Eто някои от основните команди, които може да използвате с Icacls:

icacls – това е базовата команда, която показва текущите разрешения за даден файл или папка.

icacls /grant : – тази команда добавя права за достъп за даден потребител или група за определен файл или папка.

icacls /deny : – тази команда забранява права за достъп за даден потребител или група за определен файл или папка.

icacls /remove – тази команда премахва разрешенията за достъп за даден потребител или група за определен файл или папка.

За да използвате командата Icacls, е необходимо да сте с администраторски права и да знаете какви разрешения са нужни за файловете или папките, които искате да управлявате. Винаги е добре да направите резервно копие на файла или папката, преди да започнете да променяте разрешенията на файловете или папките.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...