22 Полезни двуредови команди на PowerShell за Windows 11

PowerShell

Windows 11 внесе нови функции и подобрения в операционната система на Microsoft. PowerShell остава мощен инструмент за автоматизация и администрация. В тази статия ще разгледаме 20 двуредови команди, които могат да улеснят работата ви с Windows 11.

1. Получаване на информация за системата:

Get-ComputerInfo

2. Стартиране на приложение:

Start-Process "notepad.exe"

3. Затваряне на приложение:

powershellCopy code

Stop-Process -Name "notepad"

4. Създаване на нова папка:

powershellCopy code

New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Нова Папка"

5. Изтриване на файл:

Remove-Item -Path "C:\Път\към\файл.txt"

6. Копиране на файл:

Copy-Item -Path "източник.txt" -Destination "цел"

7. Преместване на файл:

Move-Item -Path "източник.txt" -Destination "цел"

8. Създаване на текстов файл:

"Съдържание" | Out-File -FilePath "нов.txt"

9. Промяна на имена на файлове:

Rename-Item -Path "старо.txt" -NewName "ново.txt"

10. Създаване на ярко прозрачно графично меню:

[void] [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Windows.Forms") $form = New-Object Windows.Forms.Form $form.TransparencyKey = $form.BackColor $form.BackColor = [System.Drawing.Color]::FromArgb(255,255,255,255) $form.ShowDialog()

11. Изчистване на конзолата:

Clear-Host

12. Извличане на информация за инсталирани програми:

Get-WmiObject -Class Win32_Product

13. Заключване на компютъра:

rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation

14. Показване на текущия потребител:

$env:USERNAME

15. Спиране на компютъра:

Stop-Computer

16. Рестартиране на компютъра:

Restart-Computer

17. Показване на текущата дата и час:

Get-Date

18. Създаване на ZIP архив:

Compress-Archive -Path "папка" -DestinationPath "архив.zip"

19. Извличане на ZIP архив:

Expand-Archive -Path "архив.zip" -DestinationPath "папка"

20. Показване на списък с инсталирани Windows функции:

Get-WindowsFeature

21. Създаване на потребител

New-User -Name "MyUser" -Password "MyPassword"

Тази команда създава потребител с име "MyUser" и парола "MyPassword".

22. Изтриване на потребител

Remove-User -Name "MyUser"

Тази команда изтрива потребителя "MyUser".

Заключение:

PowerShell предлага широк спектър от команди за работа с Windows 11. Тези 20 двуредови команди могат да ви помогнат в ежедневната ви работа с операционната система, като ви спестяват време и усилия. Надяваме се, че статията беше полезна и ви насърчава да изследвате още възможности за автоматизация и управление на Windows 11 чрез PowerShell.

Благодарим ви за прочитането на статията! Ако намерихте информацията за полезна, можете да дарите посредством бутоните по-долу:

Telegram Logo
Avatar photo

Fedia

Здравейте, urocibg.eu е независим уебсайт, който е създаден и подържан от мен – Федя Серафиев. Сайта съм го основал през 2008 година и съдържа статии, съвети, ръководства, новини и програми за Windows, Android и Linux. Ако имате въпроси относно възможностите за реклама в сайта или за връзка с мен ТУК.

Може да харесате още...